Riktlinjer koloni- och odlingslotter

Du som har en kolonistuga eller odlingslott kan behöva söka bygglov eller göra en anmälan för vissa förändringar du vill göra. Vad som gäller för en kolonilott kan variera mellan olika områden. Det är aktuell detaljplan och/eller gällande avtal som reglerar vad du får bygga. I Helsingborg finns riktlinjer för dig som vill bygga nytt, bygga till eller bygga om.