Riktlinjer murar och plank

Du behöver ofta bygglov för att få bygga en mur eller plank. Utformningen påverkar stadsbilden och kan också ha betydelse för hur tryggt eller otryggt ett område upplevs. I Helsingborg finns därför riktlinjer för hur murar och plank bör utformas.

Bygglov eller inte?

Detta gäller för murar och plank.

Placering och materialval

Mur och plank ska i sin helhet, inklusive grundläggning, placeras inom din egen fastighet. Det finns också riktlinjer för vilket material du bör välja till din mur eller ditt plank.

Är du osäker på var fastighetsgränsen går kan du kontakta Lantmäterimyndigheten:

E-post: lantmateri@helsingborg.se
Telefon: 042-10 52 22
Postadress: Lantmäterimyndigheten, SE-251 89 Helsingborg.

Mer information om lantmäteriets tjänster

Sikttriangel

 Större illustration över sikttrianglar i korsningar och vid utfarter

Sikttriangel

Vid utfarter och gatukorsningar får murar, plank och staket inte ha högre höjd än 80 centimeter för att säkra fri sikt. Detsamma gäller för häckar.

Sikttriangeln ska sträcka sig 2,5 meter från hörnet vid utfarter och 10 meter vid gatukorsningar.

Materialval

En mur eller ett plank är ett komplement till den befintliga byggnaden på fastigheten och bör komponeras i samstämmighet med denna. Det material som bäst stämmer överens med huvudbyggnaden får råda i valet av mur eller plank.

Träplank bör utföras varierat med snickerier anpassade till platsen och byggnaden. Den fina sidan bör vändas utåt mot granne, gata eller allmän plats. Plank får gärna målas eller uppföras i träslag som harmonierar med huvudbyggnaden.

En mur bör materialmässigt knyta an till markbeläggning eller fasad. Du bör anpassa murens stil till huvudbyggnaden. Tänk på att inte uppföra en mur som är så tät att den förhindrar att dagvatten kan omhändertas korrekt.

Definition

Så här definieras mur respektive plank i Helsingborgs stads riktlinjer:

Mur: En konstruktion av sten, tegel, betong eller liknande med en höjd över 0,5 meter över lägsta marknivå.

Plank: En konstruktion av trä, plåt, glas eller liknande med en höjd på över 1,2 meter över lägsta marknivå.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — En väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor.

Öppettider

  • Måndag-onsdag 08:00-17:00
  • Torsdag 08:00-18:00
  • Fredag 08:00-17:00
Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare

Starta chatt chevron_right

Mejla

Få svar inom 24 timmar kontaktcenter@helsingborg.se

Skicka mejl chevron_right

Besök

På grund av covid-19 har vår lokal på Stortorget 17 stängt för besök

Visa karta chevron_right

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00

Ring chevron_right