Mur, plank eller staket

Här får du information om vad som gäller om du vill bygga en mur, ett plank eller ett staket.

Hur en mur eller plank utformas påverkar stadsbilden och kan också ha betydelse för hur tryggt eller otryggt ett område upplevs. I Helsingborg finns därför riktlinjer för hur murar och plank får se ut.

Behöver jag bygglov?

Du behöver ofta bygglov för att få bygga en mur eller ett plank, men inte alltid. Se nedan när du behöver bygglov och när du inte behöver det.

Du behöver inte bygglov för

 • nätstängsel eller glesa spaljéer och pergolor utan tätt tak
 • staket i trä, smide, glas eller liknande med en höjd på max 1,2 meter över lägsta marknivå. Det finns inga krav på genomskinlighet för ditt staket, utan konstruktionen kan vara tät.
 • mur eller stödmur på max 50 centimeter över lägsta marknivå.
 • mur och plank kring uteplats.
  • Förutsättningar en- och bostadshus i område med detaljplan:
   • Ritning, plank vid fasad med mått.Max höjd: 1,8 meter över lägsta marknivå
   • Placering: Max 3.6 meter ut från bostadshusets fasad minst 4.5 meter från tomtgränsen, närmare tomtgränsen om du har din grannes medgivande.
  • Förutsättningar i område utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse:
   • Placering: I omedelbar anslutning till bostadshuset, enligt Helsingborgs stads riktlinjer betyder det runt etablerad trädgård till bostaden. Inom 4,5 meter från tomtgränsen måste du ha din grannes medgivande.
  • Undantag:
   • Om tomten gränsar mot allmän mark som till exempel gata, park eller cykelväg måste du alltid söka bygglov om du vill placera din skyddade uteplats närmare än 4,5 meter från tomtgränsen.
   • Flerfamiljshus och bostadsrättsföreningar kan oftast inte uppföra bygglovsbefriade åtgärder eftersom de vanligen består av bostadshus med fler än två lägenheter.
   • Det finns detaljplaner som förbjuder uppförande av mur och plank vilket betyder att du inte får uppföra dem alls oavsett hur höga de är. Här kan du hitta detaljplanen för din tomt via en karta.

Kontakta oss gärna om du är tveksam om vad som gäller i ditt fall.

Vilka handlingar behöver jag skicka in tillsammans med ansökan?

Ritningarna ska redovisa hur din mur eller ditt plank kommer att se ut när det är färdigbyggt. Läs mer om allmänna krav på ritningarnas kvalitet.

Hur ansöker jag?

För effektivare och snabbare handläggning rekommenderar vi att du skickar in dina handlingar digitalt. Läs mer om hur du ansöker om bygglov.

Vad kostar det?

Cirka 2 500 kronor för mur eller plan vid enbostadshus. Läs mer om avgifter för bygglov.

Hur lång tid tar det?

Varje ärende är unikt och vi kan avgöra hur lång handläggningstiden när vi börjar granska ditt ärende.

Behöver jag en kontrollansvarig?

Nej, du behöver ingen kontrollansvarig om du vill bygga en mur eller ett plank.

Hur ser processen ut för mitt ärende?

Om du vill bygga en mur eller ett plank ingår de här stegen i bygglovsprocessen för ditt ärende: Bygglov, startbesked och slutbesked

Visa större illustration.

Läs mer om bygglovsprocessen.