Mur, plank eller staket

Här får du information om vad som gäller om du vill bygga en mur, ett plank eller ett staket.

Utformningen av murar och plank påverkar stadsbilden och kan också ha betydelse för hur tryggt eller otryggt ett område upplevs. I Helsingborg finns därför riktlinjer för hur murar och plank bör utformas.

Behöver jag bygglov?

Ja, du behöver normalt bygglov för att bygga en mur eller ett plank, om muren är högre än 0,5 meter och planket är högre än 1,2 meter över lägsta marknivå. Under vissa förutsättningar krävs det dock inte bygglov för att bygga en mur eller ett plank.

Du behöver inte bygglov för

  • nätstängsel eller glesa spaljéer och pergolor utan tätt tak
  • staket i trä, smide, glas eller liknande med en höjd på max 1,2 meter över lägsta marknivå. Det finns inte krav på genomsiktlighet för ditt staket, utan konstruktionen kan vara tät. Vid utfarter och gatukorsningar får murar, plank och staket inte ha högre höjd än 80 centimeter för att säkra fri sikt. Detsamma gäller för häckar (se bild nedan).Större bild som visar siktlinjer
  • mur eller stödmur med en höjd på max 50 centimeter över lägsta marknivå
  • mur och plank kring uteplats
  • spaljé som har en luftig konstruktion med genomsiktlighet på minst 80 procent.

Undantag från krav på bygglov kring uteplats vid en- och tvåbostadhus

I område med detaljplan (se bild nedan)
  • Muren eller planket får max ha en höjd på 1,8 meter över lägsta marknivå.
  • Muren eller planket ska placeras inom 3,6 meter från bostadshuset och minst 4,5 meter från tomtgränsen. Om du vill placera planket eller muren närmare tomtgränsen så krävs det medgivande från berörda grannar.

Tänk på att undantaget från bygglov endast gäller för mur eller plank kring en skyddad uteplats (se bild nedan). Om du vill uppföra en mur som är högre än 0,5 meter eller ett plank som är högre än 1,2 meter längs med din tomtgräns så behöver du söka bygglov.

Större bild som visar mått och placering
Större bild som visar mått och placering
I område utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse
  • Muren eller planket ska placeras i omedelbar anslutning till bostadshuset, det vill säga runt en etablerad trädgård, och minst 4,5 meter från tomtgränsen. Om du vill placera muren eller planket närmare tomtgränsen så krävs det medgivande från berörda grannar.
Undantag

Om du vill placera den skyddade uteplatsen närmare än 4,5 meter mot allmän plats såsom gata, park eller cykelväg behöver du alltid söka bygglov.

Flerfamiljshus och bostadsrättsföreningar kan oftast inte uppföra bygglovsbefriade åtgärder eftersom de vanligen består av bostadshus med fler än två lägenheter.

Det finns detaljplaner som inte tillåter uppförande av mur och plank vilket betyder att du inte får uppföra dem alls oavsett höjd. Här kan du hitta detaljplanen för din tomt via en karta.

Ta gärna kontakt med oss för rådgivning.

Vilka handlingar behöver jag skicka in tillsammans med ansökan?

Ritningarna ska redovisa hur din mur eller ditt plank kommer att se ut när det är färdigbyggt. Läs mer om allmänna krav på ritningarnas kvalitet.

Hur ansöker jag?

Du kan höra av dig till Helsingborg kontaktcenter om du vill söka bygglov via blankett istället för via vår e-tjänst.

Läs mer om hur du ansöker om bygglov.

Vad kostar det?

Cirka 2 800 kronor för mur eller plank vid enbostadshus. Läs mer om avgifter för bygglov.

Hur lång tid tar det?

Varje ärende är unikt och vi kan avgöra hur lång handläggningstiden är när vi börjar granska ditt ärende.

Behöver jag en kontrollansvarig?

Nej, du behöver ingen kontrollansvarig om du vill bygga en mur eller ett plank.

Hur ser processen ut för mitt ärende?

Om du vill bygga en mur eller ett plank ingår de här stegen i bygglovsprocessen för ditt ärende: Bygglov, startbesked och slutbesked

Klicka för större bild

Visa större illustration.

Läs mer om bygglovsprocessen.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.