2. Ansökan

Du ansöker om bygglov via vår e-tjänst. Där laddar du upp dina ritningar och handlingar som pdf-dokument, en pdf-fil för varje ritning/handling. Du behöver e-legitimation för att använda e-tjänsten.

Vill du istället söka bygglov via blankett, kontakta Helsingborg kontaktcenter, men för en effektivare och snabbare handläggning föredrar vi digitala handlingar och att kommunicera digitalt.

Om du väljer att mejla in din bygglovsansökan med bifogade handlingar i pdf-format gör du det till bygglovsavdelningen@helsingborg.se.

Om du inte har möjlighet att ansöka digitalt kan du skicka din bygglovsansökan tillsammans med handlingar till:

Stadsbyggnadsförvaltningen
Bygglovsenheten
251 89 Helsingborg

Du kan också lämna dina handlingar direkt i Stadsbyggnadshusets reception på Järnvägsgatan 22.

Läs mer om vilka handlingar du behöver skicka in tillsammans med din ansökan.

Tips!
Om din ansökan är digital, korrekt ifylld och med rätt typ av information går ditt ärende snabbare att handlägga.