1. Ansökan

Du ansöker om bygglov via vår e-tjänst. Där laddar du upp dina ritningar och handlingar som pdf-dokument, en pdf-fil för varje ritning/handling. Du behöver e-legitimation för att använda e-tjänsten.

Vill du istället söka bygglov via blankett, kontakta Helsingborg kontaktcenter, men för att handläggningen ska bli effektivare och snabbare föredrar vi digitala handlingar och att kommunicera digitalt.

Om du väljer att mejla in din bygglovsansökan med bifogade handlingar i pdf-format gör du det till bygglovsavdelningen@helsingborg.se.

Om du inte har möjlighet att skicka din bygglovsansökan digitalt kan du skicka din ansökan på papper tillsammans med relevanta handlingar till:

Stadsbyggnadsförvaltningen
Bygglovsenheten
251 89 Helsingborg

Du kan också lämna dina handlingar direkt i Stadsbyggnadshusets reception på Järnvägsgatan 22.

Vilka handlingar som din ansökan ska innehålla beror på vad du planerar att bygga. Du behöver oftast skicka med en situationsplan, fasadritning, planritning och sektionsritning. Här kan du läsa mer om vad din ansökan ska innehålla för olika typer av bygglovsärenden.

Tips!
Om din ansökan är digital, korrekt ifylld och med rätt typ av information går ditt ärende snabbare att handlägga.