Kolonier och odlingslotter

Här hittar du de koloniföreningar som finns i Helsingborg. Kontakta dem direkt om du vill arrendera en kolonilott. Du kan även odla på en odlingslott eller en rekreationslott.

Folkbokförd i Helsingborg

För att kunna få eller köpa en koloni, odlingslott eller rekreationslott måste du vara folkbokförd i Helsingborg.

Börja med att söka bygglov

På en kolonilott får stugan vara så stor som detaljplanen tillåter eller enligt gällande avtal. Läs mer om detaljplaner. Om du ändrar eller bygger nytt på din koloni ska du först ha ett nytt beviljat bygglov och ett startbesked.

Kartunderlag för ansökan får du via din styrelse.

För att du ska kunna ansöka om bygglov måste alla ritningar vara godkända av styrelsen i din förening. Det är du som kolonist som betalar avgiften för bygglovsansökan.

Tänk på att söka bygglov i god tid innan du vill börja snickra.

Här finns riktlinjer för dig som vill bygga nytt, bygga till, bygga om eller komplettera din kolonilott.

Har du frågor om bygglov, kontakta Helsingborg kontaktcenter.

Nytt odlingskrav sedan 2015

Sedan den 1 januari 2015 kräver vi att minst 30 procent av kolonilotten ska vara odlad. Då räknas inte gräsmattans, gångars och byggnaders ytor.

Om du vill sälja

Om du säljer din kolonistuga ska du använda Skatteverkets K5- blankett. Endast personer som har en stadigvarande fast bostad och är folkbokförda i Helsingborg kan köpa din koloni/odlingslott.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?