Kolonistuga, bygga ny

Här får du information om vad som gäller om du vill bygga en ny kolonistuga.

Vad du får bygga på din kolonilott kan variera mellan olika områden. I Helsingborg finns därför riktlinjer för dig som vill bygga nytt, bygga till eller bygga om din kolonilott.

Byggnader på kolonier och odlingslotter ska utföras på plintar. Platta får inte gjutas.  Detta eftersom byggnaderna ska vara av tillfällig karaktär och lätt kunna tas bort.

Behöver jag bygglov?

Ja, du behöver bygglov för att bygga en ny kolonistuga.

Vilka handlingar behöver jag skicka in tillsammans med ansökan?

Ritningarna ska redovisa hur kolonistugan kommer att se ut när du har byggt färdigt. Läs mer om allmänna krav på ritningarnas kvalitet.

  • Situationsplan skala 1:500. På situationsplanen ska du rita in stugans storlek och placering.  Exempelritning: Nybyggnad komplementbyggnad, situationsplan (pdf 172 kB)
  • Planritning skala 1:100. På planritningen ska du rita in väggtjocklek, fönster- och dörröppningar samt rumsfunktioner. Exempelritning: Nybyggnad komplementbyggnad, planritning (pdf 286 kB)
  • Fasadritning skala 1:100. På fasadritningen ska du rita in hur byggnaden ser ut utifrån (byggnadens utsida = fasad). Du ska redovisa alla fasader med marknivå. Exempelritning: Nybyggnad komplementbyggnad, fasadritning (pdf, 348 kB)
  • Sektionsritning skala 1:100. På sektionsritningen ska du rita byggnaden i genomskärning och visa rumshöjden.
  • En enkel beskrivning. Typ av grundläggning ska tydligt redovisas.
  • Föreningens eller fastighetsägarens skriftliga godkännande.

Hur ansöker jag?

Du kan höra av dig till Helsingborg kontaktcenter om du vill söka bygglov via blankett istället för via vår e-tjänst.

Läs mer om hur du ansöker om bygglov.

Vad kostar det?

Cirka 3 600 – 11 500 kronor. Läs mer om avgifter för bygglov.

Hur lång tid tar det?

Varje ärende är unikt och vi kan avgöra hur lång handläggningstiden är när vi börjar granska ditt ärende.

Behöver jag en kontrollansvarig?

Ja, du behöver normalt en kontrollansvarig för att bygga en kolonistuga som är större än 35 kvadratmeter. Läs mer om vad en kontrollansvarig är.

Hur ser processen ut för mitt ärende?

Om du vill bygga en ny kolonistuga som är mindre än 35 kvadratmeter ingår de här stegen i bygglovsprocessen för ditt ärende: Bygglov, startbesked och slutbesked

Om du vill bygga en ny kolonistuga som är större än 35 kvadratmeter så kan de här stegen ingå i bygglovsprocessen för ditt ärende: Bygglov, tekniskt samråd, startbesked, arbetsplatsbesök, slutsamråd och slutbesked

Illustration anmälansprocessen

Visa större illustration.

Läs mer om bygglovsprocessen.

Vilka handlingar behöver jag ta fram inför startbeskedet?

  • Konstruktionsritning skala 1:50. På ritningen ska det framgå en detaljerad beskrivning av konstruktionen. Det ska redovisas dimensioner, ingående material och allmänna föreskrifter. Tänk på att du inte får använda grundkonstruktionen platta på mark.
  • Ritningar över värme, ventilation och vatten.
  • Brandskyddsbeskrivning.
  • Eventuellt förslag till kontrollplan.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?