Vägg inomhus, slå ut eller flytta

Här får du information om vad som gäller om du vill slå ut en vägg för att få en öppnare planlösning i ditt hus.

Behöver jag bygglov?

Du behöver inte bygglov för att slå ut en vägg, men om väggen är bärande behöver du göra en anmälan.

Vilka handlingar behöver jag skicka in tillsammans med anmälan?

Ritningarna ska redovisa hur planlösningen kommer att se ut när du har rivit väggen. Läs mer om allmänna krav på ritningarnas kvalitet.

  • Planritning skala 1:100. På planritningen ska du rita in till exempel rumsfunktioner, fönster- och dörröppningar samt väggtjocklekar. Tänk på att ange befintligt- och nytt öppningsmått. Exempelritning: Nybyggnad komplementbyggnad, planritning (pdf, 286 kB)
  • Konstruktionsritning skala 1:10/1:20. På ritningen ska det framgå en detaljerad beskrivning av konstruktionen. Du ska bland annat redovisa balkens dimensioner, infästningar och allmänna föreskrifter.
  • Eventuellt förslag på kontrollplan.

Hur anmäler jag?

Du kan höra av dig till Helsingborg kontaktcenter om du vill göra en anmälan via blankett istället för via vår e-tjänst.

Läs mer om hur du ansöker om bygglov.

Vad kostar det?

Cirka 1 700 – 7 900 kronor. Läs mer om avgifter för bygglov och anmälan.

Hur lång tid tar det?

Varje ärende är unikt och vi kan avgöra hur lång handläggningstiden är när vi börjar granska ditt ärende.

Behöver jag en kontrollansvarig?

Om du behöver en kontrollansvarig eller inte beror på storlek och komplexitet i det du vill göra. Kontakta oss för mer information.

Hur ser processen ut för mitt ärende?

Om du vill inreda slå ut en bärande vägg ser processen för ditt ärende ut så här: Startbesked och slutbesked

Illustration anmälansprocessen

Visa större illustration.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?