Bygga ett förråd på min kolonilott

Här får du information om vad som gäller om du vill bygga ett förråd på din kolonilott.

Vad som gäller för en kolonilott kan variera mellan olika områden. I Helsingborg finns därför riktlinjer för dig som vill bygga nytt, bygga till, bygga om eller komplettera din kolonilott.

Behöver jag bygglov?

Ja, du behöver normalt bygglov för att bygga ett förråd på din kolonilott.

Vilka handlingar behöver jag skicka in tillsammans med ansökan?

Ritningarna ska redovisa hur förrådet kommer att se ut när du har byggt färdigt. Läs mer om allmänna krav på ritningarnas kvalitet.

Hur ansöker jag?

För effektivare och snabbare handläggning rekommenderar vi att du skickar in dina handlingar digitalt. Läs mer om hur du ansöker om bygglov.

Vill du istället söka bygglov via blankett, kontakta Helsingborg kontaktcenter.

Vad kostar det?

Cirka 2 000 kronor. Läs mer om avgifter för bygglov.

Hur lång tid tar det?

Varje ärende är unikt och vi kan avgöra hur lång handläggningstiden när vi börjar granska ditt ärende.

Behöver jag en kontrollansvarig?

Nej, du behöver ingen kontrollansvarig för att bygga ett förråd på din kolonilott

Hur ser processen ut för mitt ärende?

Om du vill bygga ett förråd på din kolonilott ingår de här stegen i bygglovsprocessen för ditt ärende: Bygglov, startbesked och slutbesked

Illustration bygglovsprocessen, beslut, startbesked, slutbesked

Visa större illustration.

Läs mer om bygglovsprocessen.