Kolonistuga, bygga ut

Här får du information om vad som gäller om du vill bygga ut din kolonistuga.

Vad du får bygga på din kolonilott kan variera mellan olika områden. I Helsingborg finns därför riktlinjer för dig som vill bygga nytt, bygga till eller bygga om din kolonilott.

Byggnader på kolonier och odlingslotter ska utföras på plintar. Platta får inte gjutas.  Detta eftersom byggnaderna ska vara av tillfällig karaktär och lätt kunna tas bort.

Behöver jag bygglov?

Ja, du behöver bygglov för att bygga ut din kolonistuga.

Vilka handlingar behöver jag skicka in tillsammans med ansökan?

Ritningarna ska redovisa hur tillbyggnaden kommer att se ut när du har byggt färdigt. Läs mer om allmänna krav på ritningarnas kvalitet.

  • Situationsplan skala 1:500. På situationsplanen ska du rita in tillbyggnadens storlek och placering.  Exempelritning: Tillbyggnad, situationsplan (pdf, 176 kB)
  • En enkel beskrivning. Tillbyggnadens höjd och grundläggning ska tydligt redovisas.
  • Foto på befintlig byggnad
  • Föreningens eller fastighetsägarens skriftliga godkännande.

Hur ansöker jag?

Du kan höra av dig till Helsingborg kontaktcenter om du vill söka bygglov via blankett istället för via vår e-tjänst.

Läs mer om hur du ansöker om bygglov.

Vad kostar det?

Cirka 3 300 kronor. Läs mer om avgifter för bygglov.

Hur lång tid tar det?

Varje ärende är unikt och vi kan avgöra hur lång handläggningstiden är när vi börjar granska ditt ärende.

Behöver jag en kontrollansvarig?

Nej, du behöver ingen kontrollansvarig för att bygga ut din kolonistuga.

Hur ser processen ut för mitt ärende?

Om du vill bygga ut din kolonistuga ingår de här stegen i bygglovsprocessen för ditt ärende: Bygglov, startbesked och slutbesked

Illustration bygglovsprocessen, beslut, startbesked, slutbesked

Visa större illustration.

Läs mer om bygglovsprocessen.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?