Bygga ut kolonistuga

Här får du information om vad som gäller om du vill bygga ut din kolonistuga. En kolonistuga räknas som komplementbyggnad.

Vad som gäller för en kolonilott kan variera mellan olika områden. I Helsingborg finns därför riktlinjer för dig som vill bygga nytt, bygga till, bygga om eller komplettera din kolonilott. Byggnader på kolonier och odlingslotter ska till exempel utföras på plintar och inte på platta på marken. Detta eftersom de ska vara av tillfällig karaktär och lätt kunna tas bort.

Behöver jag bygglov?

Ja, du behöver bygglov för att bygga till en kolonistuga.

Vilka handlingar behöver jag skicka in tillsammans med ansökan?

Ritningarna ska redovisa hur tillbyggnaden kommer att se ut när du har byggt färdigt. Läs mer om allmänna krav på ritningarnas kvalitet.

  • Situationsplan skala 1:500. På situationsplanen ska du rita in tillbyggnaden och ange bredd och längd samt placeringsmått.  Exempelritning: Tillbyggnad, situationsplan (pdf, 176 kB)
  • Föreningens eller fastighetsägarens skriftliga godkännande.

Hur ansöker jag?

För effektivare och snabbare handläggning rekommenderar vi att du skickar in dina handlingar digitalt. Läs mer om hur du ansöker om bygglov.

Vill du istället söka bygglov via blankett, kontakta Helsingborg kontaktcenter.

Vad kostar det?

Cirka 3 000 kronor. Läs mer om avgifter för bygglov.

Hur lång tid tar det?

Varje ärende är unikt och vi kan avgöra hur lång handläggningstiden när vi börjar granska ditt ärende.

Behöver jag en kontrollansvarig?

Nej, du behöver ingen kontrollansvarig för att bygga ut din kolonistuga.

Hur ser processen ut för mitt ärende?

Om du vill bygga ut din kolonistuga ingår de här stegen i bygglovsprocessen för ditt ärende: Bygglov, startbesked och slutbesked

Illustration bygglovsprocessen, beslut, startbesked, slutbesked

Visa större illustration.

Läs mer om bygglovsprocessen.