Ytterligare bostad

Det krävs inte bygglov för att i ett enbostadshus inreda ytterligare en bostad. Du behöver dock göra en anmälan och få ett startbesked innan du får börja bygga.

Det här gäller för inredning av ytterligare bostad:

  • Det ska finnas ett befintligt enbostadshus.
  • Det får inte genomföras i en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt.
  • Det får inte genomföras inom eller i anslutning till vissa områden som är av riksintresse för totalförsvaret.
  • Det får inte finnas krav på bygglov för inredning av ytterligare bostad i den detaljplan som gäller för området.

Mer information

Mer information om att inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus