Ytterligare bostad

Det krävs inte bygglov för att i ett enbostadshus inreda ytterligare en bostad. Du behöver dock göra en anmälan och få ett startbesked innan du får börja bygga.

Det här gäller för inredning av ytterligare bostad:

  • Det ska finnas ett befintligt enbostadshus.
  • Det får inte genomföras i en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt.
  • Det får inte genomföras inom eller i anslutning till vissa områden som är av riksintresse för totalförsvaret.
  • Det får inte finnas krav på bygglov för inredning av ytterligare bostad i den detaljplan som gäller för området.

Mer information

Mer information om att inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.