Takkupa

Här får du information om vad som gäller om du vill bygga en takkupa.

Det är detaljplanen som styr hur ditt hus får se ut. Här kan du hitta detaljplanen för din tomt via en karta.

Behöver jag bygglov?

Ja, du behöver normalt bygglov för att bygga en takkupa.

Undantag:

Vilka handlingar behöver jag skicka in tillsammans med ansökan eller anmälan?

Ritningarna ska redovisa hur ditt hus kommer att se ut när du har byggt klart. Läs mer om allmänna krav på ritningarnas kvalitet.

  • Fasadritning skala 1:100. På fasadritningen ska du rita in hur byggnaden ser ut utifrån (byggnadens utsida = fasad). Du ska redovisa alla fasader som berörs med marknivå.
  • Sektionsritning skala 1:100. På sektionsritningen ska du rita in huset och takkupan i genomskärning (snitt) från sidan.

Hur ansöker jag?

För effektivare och snabbare handläggning rekommenderar vi att du skickar in dina handlingar digitalt. Läs mer om hur du ansöker om bygglov.

Vill du istället söka bygglov via blankett, kontakta Helsingborg kontaktcenter.

Vad kostar det?

Cirka 1 500 –  3 000 kronor. Läs mer om avgifter för bygglov.

Hur lång tid tar det?

Varje ärende är unikt och vi kan avgöra hur lång handläggningstiden när vi börjar granska ditt ärende.

Behöver jag en kontrollansvarig?

Beroende på storlek och komplexitet på dina takkupor kan du behöva en kontrollansvarig. Kontakta oss för mer information.

Hur ser processen ut för mitt ärende?

Om du vill byta eller sätta in nya fönster ingår de här stegen i bygglovsprocessen för ditt ärende: Bygglov, startbesked och slutbesked

Visa större illustration.

Läs mer om bygglovsprocessen.

Vilka handlingar behöver jag ta fram inför startbeskedet?

  • Konstruktionsritning skala 1:50/1:100. På ritningen ska det framgå en detaljerad beskrivning av konstruktionen, till exempel dimensioner och ingående material.
  • Förslag på kontrollplan.