Bygga ett attefallshus (komplementbyggnad)

Här får du information om vad som gäller om du vill bygga en komplementbyggnad till ditt bostadshus som uppfyller reglerna för attefallsåtgärder. Komplementbyggnaden kan till exempel vara ett garage, ett förråd eller ett uterum. Byggnaden får inte vara ett komplementbostadshus.

Behöver jag bygglov?

Nej, du behöver inte något bygglov för att bygga en komplementbyggnad som ryms inom reglerna för attefallsåtgärder för nybyggnad.

Du behöver i de flesta fall istället göra en anmälan. Bor du i ett område som är utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse behöver du inte göra någon anmälan för en komplementbyggnad som ryms inom reglerna för attefallsåtgärder.

Undantag

  • Du behöver söka bygglov om komplementbyggnaden ska uppföras vid byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla.

Vilka handlingar behöver jag skicka in tillsammans med min anmälan?

Ritningarna ska redovisa hur din komplementbyggnad kommer att se ut när den är färdigbyggd. Läs mer om allmänna krav på ritningarnas kvalitet.

Hur anmäler jag?

Du kan höra av dig till Helsingborg kontaktcenter om du vill göra anmälan via blankett istället för via vår e-tjänst.

Läs mer om hur du ansöker om bygglov.

Vad kostar det?

Cirka 2 800 – 3 800 kronor beroende på hur stor din komplementbyggnad är. Läs mer om avgifter för bygglov.

Hur lång tid tar det?

Varje ärende är unikt och vi kan avgöra hur lång handläggningstiden är när vi börjar granska ditt ärende.

Behöver jag en kontrollansvarig?

Nej, du behöver oftast inte en kontrollansvarig för att bygga en komplementbyggnad. Läs mer om vad en kontrollansvarig är.

Hur ser processen ut för mitt ärende?

Om du vill bygga en komplementbyggnad som ryms inom reglerna för attefallsåtgärder ser processen för ditt ärende ut så här:

Illustration anmälansprocessen

Visa större illustration.

Kan jag behöva andra tillstånd?

Om du vill anlägga en ny in- och utfart eller ändra en befintlig behöver du ett godkännande från stadsbyggnadsförvaltningen. Mer information om in- och utfart till fastighet.