Bygga ett attefallshus (komplementbyggnad)

Här får du information om vad som gäller om du vill bygga ett garage, ett förråd, ett uterum eller någon annan slags byggnad som komplement till ditt bostadshus och som uppfyller reglerna för attefallshus. Byggnaden får inte vara ett bostadshus.

Behöver jag bygglov?

Nej, du behöver inte något bygglov för att bygga en komplementbyggnad som ryms inom reglerna för attefallsåtgärder för nybyggnad. Men du behöver göra en anmälan för din komplementbyggnad.

Undantag

Bor du i ett område som är utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse behöver du inte göra någon anmälan för en komplementbyggnad som ryms inom reglerna för attefallsåtgärder.

Vilka handlingar behöver jag skicka in tillsammans med min anmälan?

Ritningarna ska redovisa hur din byggnad kommer att se ut när det är färdigbyggt. Läs mer om allmänna krav på ritningarnas kvalitet.

Hur ansöker jag?

Vad kostar det?

Cirka 2 800 kronor beroende på hur stor din byggnad är. Läs mer om avgifter för bygglov.

Hur lång tid tar det?

Varje ärende är unikt och vi kan avgöra hur lång handläggningstiden när vi börjar granska ditt ärende.

Behöver jag en kontrollansvarig?

Ja, du behöver normalt en kontrollansvarig för att bygga ett attefallshus. Läs mer vad en kontrollansvarig är.

Hur ser processen ut för mitt ärende?

Om du vill bygga en komplementbyggnad som ryms inom reglerna för attefallsåtgärder ser processen för ditt ärende ut så här:

Illustration anmälansprocessen

Visa större illustration.

Vilka handlingar behöver jag ta fram inför startbeskedet?

  • Konstruktionsritning skala 1:50/1:100. På ritningen ska det framgå en detaljerad beskrivning av konstruktionen, till exempel dimensioner och ingående material.
  • Förslag till kontrollplan.