Attefallshus (komplementbyggnad)

Här får du information om vad som gäller om du vill bygga en komplementbyggnad till ditt bostadshus som uppfyller reglerna för attefallsåtgärder. Komplementbyggnaden kan till exempel vara ett garage, ett förråd eller ett uterum. Byggnaden får inte vara ett komplementbostadshus.

Behöver jag bygglov?

Nej, du behöver inte något bygglov för att bygga en komplementbyggnad som ryms inom reglerna för attefallsåtgärder för nybyggnad.

Du behöver i de flesta fall istället göra en anmälan. Bor du i ett område som är utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse behöver du inte göra någon anmälan för en komplementbyggnad som ryms inom reglerna för attefallsåtgärder.

Undantag

  • Du behöver söka bygglov om komplementbyggnaden ska uppföras vid byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla.

Vilka handlingar behöver jag skicka in tillsammans med min anmälan?

Ritningarna ska redovisa hur din komplementbyggnad kommer att se ut när den är färdigbyggd. Läs mer om allmänna krav på ritningarnas kvalitet.

  • Situationsplan skala 1:500. På situationsplanen ska du rita in byggnadens storlek och placering. Exempelritning: Nybyggnad komplementbyggnad, situationsplan (pdf, 172 kB). Om byggnaden placeras närmare än sex meter från allmän platsmark kan situationsplanen eventuellt behöva vara baserad på en förenklad nybyggnadskarta.
  • Planritning skala 1:100. På planritningen ska du rita in väggtjocklek, fönster- och dörröppningar samt rumsfunktioner. Exempelritning: Nybyggnad komplementbyggnad, planritning (pdf, 286 kB)
  • Fasadritning skala 1:100. På fasadritningen ska du rita in hur byggnaden ser ut utifrån (byggnadens utsida = fasad). Du ska redovisa alla fasader med marknivå. Exempelritning: Nybyggnad komplementbyggnad, fasadritning (pdf, 348 kB)
  • Sektionsritning skala 1:100. På sektionsritningen ska du rita byggnaden i genomskärning och visa rumshöjden.
  • Eventuell brandskyddsbeskrivning

Hur anmäler jag?

Du kan höra av dig till Helsingborg kontaktcenter om du vill göra anmälan via blankett istället för via vår e-tjänst.

Läs mer om hur du ansöker om bygglov.

Vad kostar det?

Cirka 2 900 kronor beroende på hur stor din komplementbyggnad är. Läs mer om avgifter för bygglov.

Hur lång tid tar det?

Varje ärende är unikt och vi kan avgöra hur lång handläggningstiden är när vi börjar granska ditt ärende.

Behöver jag en kontrollansvarig?

Nej, du behöver oftast inte en kontrollansvarig för att bygga en komplementbyggnad. Läs mer om vad en kontrollansvarig är.

Hur ser processen ut för mitt ärende?

Om du vill bygga en komplementbyggnad som ryms inom reglerna för attefallsåtgärder ser processen för ditt ärende ut så här:

Illustration anmälansprocessen

Visa större illustration.

Kan jag behöva andra tillstånd?

Om du vill anlägga en ny in- och utfart eller ändra en befintlig behöver du ett godkännande från stadsbyggnadsförvaltningen. Mer information om in- och utfart till fastighet.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?