Takkupor

Det krävs oftast inte bygglov för att göra en eller två takkupor på ett en- eller tvåbostadshus, så kallade attefallstakkupor. Du behöver dock göra en anmälan och ha fått ett startbesked innan du får börja bygga.

Det här gäller för attefallstakkupor:

  • Takkuporna får endast byggas på ett befintligt en- eller tvåbostadshus.
  • Efter uppförandet får det finnas högst två takkupor på bostadshuset.
  • Takkuporna får tillsammans uppta högst halva takfallet på bostadshuset.
  • Takkuporna får inte innebära något ingrepp i den bärande konstruktionen. Om takkuporna påverkar den bärande konstruktionen behöver du söka bygglov.
  • Takkuporna får inte uppföras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla.
  • Det får inte finnas krav på bygglov för attefallstakkupor i den detaljplan som gäller för området.

Utanför planlagt område och utanför sammanhållen bebyggelse krävs det ingen anmälan för attefallstakkupor som inte innebär något ingrepp i den bärande konstruktionen.

Mer information

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.