Takkupor

Det krävs oftast inte bygglov för att göra en eller två takkupor på ett en- eller tvåbostadshus, så kallade attefallstakkupor. Du behöver dock göra en anmälan och ha fått ett startbesked innan du får börja bygga.

Det här gäller för attefallstakkupor:

  • Takkuporna får endast byggas på ett befintligt en- eller tvåbostadshus.
  • Efter uppförandet får det finnas högst två takkupor på bostadshuset.
  • Takkuporna får tillsammans uppta högst halva takfallet på bostadshuset.
  • Takkuporna får inte innebära något ingrepp i den bärande konstruktionen. Om takkuporna påverkar den bärande konstruktionen behöver du söka bygglov.
  • Takkuporna får inte uppföras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla.
  • Det får inte finnas krav på bygglov för attefallstakkupor i den detaljplan som gäller för området.

Utanför planlagt område och utanför sammanhållen bebyggelse krävs det ingen anmälan för attefallstakkupor som inte innebär något ingrepp i den bärande konstruktionen.

Mer information

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?