Attefallshus (komplementbostadshus)

Här får du information om vad som gäller om du vill bygga ett komplementbostadshus som uppfyller reglerna för attefallsåtgärder.

Vad är ett komplementbostadshus?

Ett komplementbostadshus är en komplementbyggnad som är inredd som en självständig bostad. Den kan användas antingen som ett fritidshus eller permanentbostad.

Behöver jag bygglov?

Nej, du behöver inte något bygglov för att bygga ett komplementbostadshus som ryms inom reglerna för attefallsåtgärder för nybyggnad. Du behöver istället göra en anmälan.

Du behöver söka bygglov om komplementbostadshuset ska uppföras vid byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla.

Vilka handlingar behöver jag skicka in tillsammans med min anmälan?

Ritningarna ska redovisa hur komplementbostadshuset kommer att se ut när det är färdigbyggt. Läs mer om allmänna krav på ritningarnas kvalitet.

  • Situationsplan skala 1:500. På situationsplanen ska du rita in byggnadens storlek och placering. Exempelritning: Nybyggnad komplementbyggnad, situationsplan (pdf, 172 kB).
  • Planritning skala 1:100. På planritningen ska du rita in väggtjocklek, fönster- och dörröppningar, rumsfunktioner samt hur du tänkt inreda och visa att det är tillgängligt. Exempelritning: Nybyggnad komplementbyggnad, planritning (pdf, 286 kB)
  • Fasadritning skala 1:100. På fasadritningen ska du rita in hur byggnaden ser ut utifrån (byggnadens utsida = fasad). Du ska redovisa alla fasader med marknivå. Exempelritning: Nybyggnad komplementbyggnad, fasadritning (pdf, 348 kB)
  • Sektionsritning skala 1:100. På sektionsritningen ska du rita byggnaden i genomskärning och visa rumshöjden.
  • Konstruktionsritning skala 1:50. På ritningen ska det framgå en detaljerad beskrivning av konstruktionen. Du ska redovisa dimensioner, ingående material och allmänna föreskrifter.
  • Redovisning av byggnadens UM-värde
  • Ritningar över värme, ventilation och vatten
  • Förslag till kontrollplan
  • Brandskyddsbeskrivning.

Hur anmäler jag?

Du kan höra av dig till Helsingborg kontaktcenter om du vill göra anmälan via blankett istället för via vår e-tjänst.

Vad kostar det?

Cirka 5 700 kronor beroende på hur stort ditt komplementbostadshus är. Läs mer om avgifter för bygglov.

Hur lång tid tar det?

Varje ärende är unikt och vi kan avgöra hur lång handläggningstiden är när vi börjar granska ditt ärende.

Behöver jag en kontrollansvarig?

Ja, du behöver normalt en kontrollansvarig för att bygga ett komplementbostadshus. Läs mer om vad en kontrollansvarig är.

Hur ser processen ut för mitt ärende?

Om du vill bygga ett nytt komplementbostadshus som ryms inom reglerna för attefallsregler ser processen för ditt ärende ut så här:

Illustration anmälansprocessen
Illustration anmälansprocessen

Visa större illustration.

Kan jag behöva andra tillstånd?

Om du vill anlägga en ny in- och utfart eller ändra en befintlig behöver du ett godkännande från stadsbyggnadsförvaltningen. Mer information om in- och utfart till fastighet.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.