Bygga ett attefallshus (komplementbostadshus)

Här får du information om vad som gäller om du vill bygga ett nytt bostadshus som komplement till ditt bostadshus och som uppfyller reglerna för attefallsåtgärder.

Behöver jag bygglov?

Nej, du behöver inte något bygglov för att bygga ett bostadshus som ryms inom reglerna för attefallsåtgärder för nybyggnad. Men du behöver göra en anmälan.

Vilka handlingar behöver jag skicka in tillsammans med min anmälan?

Ritningarna ska redovisa hur bostadshuset kommer att se ut när det är färdigbyggt. Läs mer om allmänna krav på ritningarnas kvalitet.

Hur ansöker jag?

Vad kostar det?

Cirka 4 600 kronor beroende på hur stort ditt bostadshus är. Läs mer om avgifter för bygglov.

Hur lång tid tar det?

Varje ärende är unikt och vi kan avgöra hur lång handläggningstiden när vi börjar granska ditt ärende.

Behöver jag en kontrollansvarig?

Ja, du behöver normalt en kontrollansvarig för att bygga ett attefallshus. Läs mer vad en kontrollansvarig är.

Hur ser processen ut för mitt ärende?

Om du vill bygga ett nytt bostadshus som ryms inom reglerna för attefallshus ser processen för ditt ärende ut så här:

Illustration anmälansprocessen

Visa större illustration.

Vilka handlingar behöver jag ta fram inför startbeskedet?

  • Konstruktionsritning skala 1:50/1:100. På ritningen ska det framgå en detaljerad beskrivning av konstruktionen, till exempel dimensioner och ingående material.
  • Redovisning av byggnadens u-värde.
  • Kontrollplan.
  • Eventuell ritning över värme, ventilation och vatten