Attefallstillbyggnad

Här får du information om vad som gäller om du vill göra en tillbyggnad som uppfyller reglerna för attefallsåtgärder.

Behöver jag bygglov?

Nej, du behöver inte något bygglov för att göra en tillbyggnad som ryms inom reglerna för attefallsåtgärder för tillbyggnad.

Du behöver i de flesta fall istället göra en anmälan. Bor du i ett område som är utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse behöver du inte göra någon anmälan för en tillbyggnad som ryms inom reglerna för attefallsåtgärder.

Undantag

 • Du behöver söka bygglov om tillbyggnaden ska uppföras vid byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla.

Vilka handlingar behöver jag skicka in tillsammans med min anmälan?

Ritningarna ska redovisa hur tillbyggnaden kommer att se ut när du har byggt färdigt. Tillbyggnaden ska ritas in tillsammans med den befintliga bostaden för att redovisa helheten. Läs mer om allmänna krav på ritningarnas kvalitet.

Om tillbyggnaden ska vara ett uterum så behöver du lämna in följande:

 • Situationsplan skala 1:500. På situationsplanen ska du rita in tillbyggnadens storlek och placering. Exempelritning: Tillbyggnad uterum, situationsplan (pdf, 170 kB)
 • Planritning skala 1:100. På planritningen ska du rita in väggtjocklek, fönster- och dörröppningar samt rumsfunktioner. Tillbyggnaden ska redovisas med befintlig byggnad. Exempelritning: Tillbyggnad uterum, planritning (pdf, 316 kB)
 • Fasadritning skala 1:100. På fasadritningen ska du rita in hur byggnaden ser ut utifrån (byggnadens utsida = fasad). Du ska redovisa alla berörda fasader med marknivå. Tillbyggnaden ska redovisas med befintlig byggnad. Exempelritning: Tillbyggnad uterum, fasadritning (pdf, 301 kB)
 • Sektionsritning skala 1:100. På sektionsritningen ska du rita tillbyggnaden i genomskärning och visa rumshöjden.
 • Foto på befintlig byggnad
 • Eventuell­ brandskyddsbeskrivning

Om tillbyggnaden ska användas som en del av bostaden, till exempel sovrum eller vardagsrum, så behöver du även lämna in följande:

 • Konstruktionsritning skala 1:50. På ritningen ska det framgå en detaljerad beskrivning av konstruktionen. Dimensioner, ingående material och allmänna föreskrifter ska redovisas.
 • Redovisning av tillbyggnadens energianvändning
 • Ritningar över värme, ventilation och eventuellt vatten
 • Förslag till kontrollplan
 • Eventuell brandskyddsbeskrivning

Hur anmäler jag?

Du kan höra av dig till Helsingborg kontaktcenter om du vill göra anmälan via blankett istället för via vår e-tjänst.

Läs mer om hur du ansöker om bygglov.

Vad kostar det?

Cirka 3 400–4 600 kronor beroende på om tillbyggnaden är ett uterum eller en del av bostaden. Läs mer om avgifter för bygglov.

Hur lång tid tar det?

Varje ärende är unikt och vi kan avgöra hur lång handläggningstiden är när vi börjar granska ditt ärende.

Behöver jag en kontrollansvarig?

Om tillbyggnaden är ett uterum behöver du inte en kontrollansvarig, men om tillbyggnaden ska vara till exempel ett sovrum eller vardagsrum behöver du en kontrollansvarig. Läs mer om vad en kontrollansvarig är.

Hur ser processen ut för mitt ärende?

Om du vill bygga en tillbyggnad som ryms inom reglerna för attefallsåtgärder ser processen för ditt ärende ut så här: Startbesked och slutbesked

Illustration anmälansprocessen
Illustration anmälansprocessen

Visa större illustration.

Läs mer om bygglovsprocessen.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.