Elda rätt hemma

Det är viktigt att elda rätt hemma. När det blir kallare och uppvärmningskostnaderna blir högre ser många över hur de kan värma upp hemmet på billigare sätt. Vissa ser över sin elförbrukning, sänker värmen och drar på sig raggsockorna. Andra eldar i braskamin eller öppen spis. Här delar vi med oss av olika tips. Tänk på att inte elda med vad som helst, att en kamin inte kan värma upp en hel bostad och att det måste gå tid mellan eldningstillfällena så att eldstaden inte överhettas.

Om du har möjlighet att värma upp hela eller delar av ditt hem med en kamin eller eldstad är det vissa saker du bör tänka på.

Utsläpp från vedeldning sker ofta i tätorten och bidrar till luftföroreningar, som är skadliga för både människors hälsa och för miljön. Även när de enskilda utsläppen är små kan förbränning av ved innebära negativa hälsoeffekter. Barn och äldre är en känslig grupp, men också astmatiker och andra som lider av luftrörs- och andningsbesvär. Det är därför viktigt när du eldar att du gör det på rätt sätt.

Tänk på att du inte kan elda vad som helst, att din kamin måste vila och att ett förändrat eldningsbeteende sliter på utrustningen. För att du ska kunna få bättre koll på vad en ökad eldning innebär för ditt hem och vilken påverkan det kan ha på till exempel säkerhet och miljö har vi samlat lite tankar och tips.

Tips på hur du eldar rätt:

  • Elda med torr ved. Den brinner bättre och det blir mycket mindre utsläpp. Du undviker dessutom tjärbildning i skorstenen som i längden kan leda till skorstensbrand.
  • Elda inget annat än ved. Elda bara med ved och i viss mån pellets. Att elda med annat ger mer föroreningar och är dessutom förbjudet.
  • Viktigt med bra lufttillförsel. Se till så att veden förbränns ordentligt genom att ge bra lufttillförsel. Det vill säga ingen pyreldning,
  • En kamin värmer inte hela bostaden. En kamin ska inte värma upp hela huset, den ska värma det rum som den står i.
  • Elda max 2-3 kilo ved i timmen eller enligt instruktionsboken och låt det brinna ner till en glödbädd. Lägg sedan in ett nytt vedträ. Det är både mer effektivt för värmen och mer skonsamt för eldstad och skorsten.
  • Låt eldstaden vila mellan eldningstillfällena för att undvika att eldstaden överhettas.
  • Lägg sot och aska i en plåthink med lock och ställ den på ett brandsäkert underlag.
  • Är eldstaden anmäld för sotning och brandskyddskontroll till sotningsentreprenören? Eldar du mer ofta bör sotning och brandskyddskontroll genomföras med kortare intervall.

Installera kamin eller eldstad

Du som har en kamin eller eldstad behöver se till att den är säkert installerad och att den sköts på rätt sätt. När du eldar i den ska du också tänka på att inte störa någon annan med röken. Läs mer om hur du ska underhålla din kamin och elda säkert.

Ska du installera en ny kamin eller göra större ändringar av en befintlig så behöver bygglov. Här finns information om hur du ansöker om bygglov.

Har du börjat elda mer? Kontakta din sotare

Eldas det mer i ditt hem än tidigare år? Tänk på att ju oftare du eldar desto mer sliter det på kamin och skorsten. Du behöver därför se över hur ofta det görs sotning och underhåll av skorstenen.

På Räddningstjänstens webbplats kan du läsa mer om sotning.

Vill du ha tips och råd hur du gör ditt hem mer klimatsmart och energisnålt?

Kontakta Helsingborg stads energi- och klimatrådgivare för att få råd om uppvärmning.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.