Bostäder

Det finns ingen kommunal bostadsförmedling i Helsingborg.

Vill du hyra en lägenhet

ska du kontakta företagen som äger hyreshusen.

Vill du köpa en lägenhet eller en villa

ska du kontakta en fastighetsmäklare.

Fastighetsmäklare har kontakter både med dem som vill sälja bostäder

och dem som vill köpa bostäder.

Bostadsbolaget Helsingborgshem ägs av kommunen.

Här kan du se vilka lägenheter som är lediga hos Helsingborgshem.

Helsingborgs kommun består av många stadsdelar och byar.

Här kan du läsa om dem och vilka sorters bostäder där finns.