Bostadsområden och samhällen

Helsingborg är landets åttonde största kommun med drygt 130 000 invånare. Förutom själva staden består kommunen av ett 30-tal större och mindre orter.

Helsingborgs kommun i nordvästra Skåne har kust mot både Öresund och Skälderviken. Här bor drygt 130 000 personer varav cirka 95 000 i själva staden. Men kommunen består också av flera stora och små orter. Flera av samhällena utanför själva staden har järnvägsstationer där Skånetrafikens tåg stannar.

Karaktäristiskt för Helsingborg är den så kallade Landborgen som sträcker sig mellan Sofiero i norr och Raus i söder. Cirka 100 meter in från kusten stiger landet brant mellan 20 och 40 meter. Därför är också trappor och backar karaktäristiska för Helsingborg.

Landet omkring staden och samhällena består till allra största delen av jordbruksmark, men på flera håll finns bevarade naturområden. Två åar av betydelse rinner genom kommunen, Råån och Hasslarpsån.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.