Bostadsområden och samhällen

Helsingborg är landets åttonde största kommun med drygt 130 000 invånare. Förutom själva staden består kommunen av ett 30-tal större och mindre orter.

Helsingborgs kommun i nordvästra Skåne har kust mot både Öresund och Skälderviken. Här bor drygt 130 000 personer varav cirka 95 000 i själva staden. Men kommunen består också av flera stora och små orter. Flera av samhällena utanför själva staden har järnvägsstationer där Skånetrafikens tåg stannar.

Karaktäristiskt för Helsingborg är den så kallade Landborgen som sträcker sig mellan Sofiero i norr och Raus i söder. Cirka 100 meter in från kusten stiger landet brant mellan 20 och 40 meter. Därför är också trappor och backar karaktäristiska för Helsingborg.

Landet omkring staden och samhällena består till allra största delen av jordbruksmark, men på flera håll finns bevarade naturområden. Två åar av betydelse rinner genom kommunen, Råån och Hasslarpsån.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?