Elineberg

Elineberg är ett bostadsområde i sydöstra Helsingborg med cirka 2 300 invånare.  

Stadsdelen avgränsas i norr av grönområdet Jordbodalen och i väster av Malmöleden. I öster gränsar den mot stadsdelen Eskilsminne och i söder mot Ramlösa.

Elineberg består av två områden på var sin sida av Ramlösavägen. Gamla Elineberg kallas området i norr, det består av flerbostadshus i gult tegel byggda på 1950-talet. De nordligaste av husen vetter mot Jordbodalens grönska. Mellan byggnaderna finns grönområden.

I det något nyare bostadsområdet söder om Ramlösavägen finns låga hus men också hus som är 15 våningar höga.

På Domaregatan 4 finns ett vårdboende. (Före detta Elinebo)

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?