Elineberg

Elineberg är ett bostadsområde i sydöstra Helsingborg med cirka 2 300 invånare.  

Stadsdelen avgränsas i norr av grönområdet Jordbodalen och i väster av Malmöleden. I öster gränsar den mot stadsdelen Eskilsminne och i söder mot Ramlösa.

Elineberg består av två områden på var sin sida av Ramlösavägen. Gamla Elineberg kallas området i norr, det består av flerbostadshus i gult tegel byggda på 1950-talet. De nordligaste av husen vetter mot Jordbodalens grönska. Mellan byggnaderna finns grönområden.

I det något nyare bostadsområdet söder om Ramlösavägen finns låga hus men också hus som är 15 våningar höga.

På Domaregatan 4 finns ett vårdboende. (Före detta Elinebo)

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.