Stattena och Ringstorp

Bostadsområdena Stattena och Ringstorp ligger i norra delen av Helsingborg och har tillsammans ungefär 5 500 invånare. Områdena har olika karaktär. Ringstorp består av bostäder från 1960-talet medan det på Stattena finns både äldre och nyare hus.  

Stattena gammal stadsdel som sanerades

Vid slutet av 1800-talet var Stattena ett eget litet samhälle utanför Helsingborg, längs landsvägen mot Ängelholm. Inte förrän 1905 blev Stattena en del av Helsingborg. Men redan två år tidigare, när Helsingborg fick sin första spårvägslinje, blev Stattena en av ändstationerna.

Under 1960- och 70-talen sanerades Stattena hårdhänt. Nästan alla gamla hus revs och ersattes till stor del av bostadshus i sex eller sju våningar. Stattena fick då också ett litet centrum med varuhus och butiker.

Namnet Stattena kommer från en krog som fanns på området i början av 1700-talet. Krogen kallades ”Statt ena” (stå ensam).

På Ringstorpsvägen 29 finns ett vårdboende (före detta Stattenahemmet).

Ringstorp från början av 1960-talet

Ringstorp ligger nära både Pålsjö skog och Fredriksdals museer och trädgårdar.

De flesta bostäderna på Ringstorp är från början av 1960-talet. Området var därmed ett av de första som byggdes utanför Helsingborgs äldre bebyggelse efter andra världskriget.

En del av Ringstorp ligger på området där slaget vid Helsingborg mellan svenskar och danskar ägde rum den 28 februari 1710. Vid det gamla borgliknande vattentornet finns en minnessten om slaget och när vattentornet byggdes de första åren på 1900-talet hittades föremål som soldaterna förlorat under striden.