Bårslöv

Bårslöv är ett villasamhälle strax öster om Helsingborg med ungefär 2 500 invånare. De flesta bostäderna är byggda på 1970- och 1980-talet. Bostäderna består av både friliggande villor och bostadsrätter i radhusform nära grönområden.   

Från Bårslöv är kommunikationerna goda med bussförbindelser och E6:an nära samhället. Helsingborgs huvudbrandstation finns i Bårslöv. Här finns också Bårslövs skola och förskolorna Kaprifolgatans förskola och Salladsgatans förskola.

Flera vägar strålar samman i Bårslöv, kanske var det just det som var anledningen till att det blev en by på platsen. Redan på 1100-talet byggdes det en kyrka i Bårslöv, en liten byggnad i sandsten som revs 1858 och ersattes av den nuvarande kyrkan.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?