Gantofta och Vallåkra

Gantofta och Vallåkra ligger vid Rååns dalgång drygt en mil söder om Helsingborg. Det bor cirka 2 000 personer i de två orterna. Båda har tågförbindelse med Helsingborg samt Lund och Malmö. 

Gantofta

Det har bott människor i Gantofta i flera tusen år. Gantoftadösen, en grav från stenåldern, är ett bevis på det.

Bondbyn Gantofta växte när järnvägen drogs genom byn, men den stora expansionen skedde först i och med 1950-talets villabebyggelse.

Vallåkra

Vallåkra var ursprungligen en liten bondby som också den fick ett uppsving på järnvägsbyggandets tid vid mitten av 1800-talet.

Vid mitten av 1800-talet grundades Wallåkra stenkärlsfabrik. Leran till fabriken var från början en biprodukt till den stenkolsbrytning som förekom i Rååns dalgång redan på 1700-talet. För att komma åt kolen var man tvungen att ta upp leran som fanns mellan kollagren.

På Ryavägen 2 finns ett vårdboende (före detta Borgvalla).

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?