Eskilsminne och Gustavslund

Eskilsminne och Gustavslund ligger söder om Jordbodalen och Fältarpsvägen. I de båda områdena bor cirka 4 800 personer.

Eskilsminne

Eskilsminne avgränsas i norr av Jordbodalen, i öster av Lagmansgatan och Södra Hunnetorpsvägen och i väster av Elinebergsvägen och Harlyckans idrottsplats.

Eskilsminne är uppkallat efter lantbrukaren Per Eskilsson. Han ägde det område som på 1920-talet bebyggdes med enfamiljshus. Bebyggelsen i Eskilsminne består främst av villor från 1920-talet och framåt. För att minska den svåra bostadsbristen på 1930- och 40-talen byggdes ett småstugeområde i det nordöstra hörnet av Eskilsminne.

Gustavslund

Gustavslunds bostadsområde gränsar i norr till Fältarpsvägen och i väster till Södra Hunnetorpsvägen. Området har fått sitt namn av gården Gustavslund som fortfarande finns kvar. Bostäder har byggts i flera etapper under 1960-, 1970- och 1980- talen. Främst består bebyggelsen av villor, radhus och kedjehus.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?