Eskilsminne och Gustavslund

Eskilsminne och Gustavslund ligger söder om Jordbodalen och Fältarpsvägen. I de båda områdena bor cirka 4 800 personer.

Eskilsminne

Eskilsminne avgränsas i norr av Jordbodalen, i öster av Lagmansgatan och Södra Hunnetorpsvägen och i väster av Elinebergsvägen och Harlyckans idrottsplats.

Eskilsminne är uppkallat efter lantbrukaren Per Eskilsson. Han ägde det område som på 1920-talet bebyggdes med enfamiljshus. Bebyggelsen i Eskilsminne består främst av villor från 1920-talet och framåt. För att minska den svåra bostadsbristen på 1930- och 40-talen byggdes ett småstugeområde i det nordöstra hörnet av Eskilsminne.

Gustavslund

Gustavslunds bostadsområde gränsar i norr till Fältarpsvägen och i väster till Södra Hunnetorpsvägen. Området har fått sitt namn av gården Gustavslund som fortfarande finns kvar. Bostäder har byggts i flera etapper under 1960-, 1970- och 1980- talen. Främst består bebyggelsen av villor, radhus och kedjehus.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.