Ättekulla

Bostadsområdet Ättekulla ligger i södra Helsingborg och består av både villor och flerfamiljshus. Namnet Ättekulla kommer av att man hittat fornlämningar på området. Ättekulla är en sammansättning av orden ätt, som betyder familj eller släkt, och kulla som betyder kulle eller gravplats.

Planerna på att bygga bostäder på Ättekulla tog form i slutet av 1950-talet, men på grund av alla fornlämningar dröjde det till en bit in på 1970-talet innan arbetet kom igång. Öster om bostadsområdet, på andra sidan Österleden, växte samtidigt Ättekulla industriområde fram.

På Ättekulla bor drygt 2 000 personer, en del i friliggande villor men de flesta i bostadsrätterna i flerfamiljshusen. Här finns ett centrum med flera butiker och det är inte långt till Ättekulla naturreservat. På Ättekulla ligger också Ättekullaskolan, Rimfaxe förskola och Ättekulla förskola.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?