Kattarp och Hasslarp

Samhällena Kattarp och Hasslarp ligger cirka 15 kilometer norr om Helsingborg. Båda orterna växte fram vid slutet av 1800-talet och har tillsammans ungefär 1 200 invånare.

Kattarp

Kattarp är en mycket gammal kyrkby som blev en järnvägsknut vid slutet av 1800-talet. Samhället ligger vid järnvägen mellan Göteborg och Malmö och har täta tågförbindelser både norrut med Ängelholm och söderut med Helsingborg, Lund och Malmö.

Kattarp har byggts ut med villor i flera omgångar. I samhället finns både förskola och skola men också vårdboendet Lundhagen. 

Hasslarp

Villasamhället Hasslarp ligger mitt mellan Helsingborg och Ängelholm och har bra bussförbindelser med båda städerna.

Hasslarp grundades vid slutet av 1800-talet, då ett sockerbruk anlades där järnvägen mellan Kattarp och Åstorp korsar Hasslarpsån. Sockerbruket lades ner på 1990-talet, men de stora vattenfyllda dammarna vid utkanten av gamla sockerbruksområdet har bevarats och har ett mycket rikt fågelliv.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?