Boendemiljö

Om du har problem i din boendemiljö eller blir störd av något ska du i första hand vända dig till din hyresvärd, bostadsrättsförening eller till den verksamhet som orsakar problemet.

För att beskriva problemet kan du ladda ner blanketten Anmälan om brist i bostadsmiljön och lämna eller skicka den till en hyresvärd, fastighetsskötare eller någon annan ansvarig. I de allra flesta fall kan du sedan få hjälp att åtgärda störningen.

Gå vidare med anmälan

Om du efter tre veckor inte har fått något besked om hur eller när problemet ska åtgärdas från den som ansvarig eller den som orsakar det, kan du gå vidare med din anmälan till miljöförvaltningen. Du gör din anmälan i stadens e-tjänst och legitimerar dig med e-legitimation. När du skickat in din anmälan handlägger miljöförvaltningen ditt ärende.

Om ditt ärende handlar om grannosämja, ska du ta kontakt med din hyresvärd eller fastighetsägare, eftersom det inte ingår i miljöförvaltningens tillsynsansvar.

OBS: Under sommaren prioriterar vi ärenden av brådskande karaktär vilket gör att andra ärenden kan få en längre handläggningstid.