Boendemiljö

Om du har problem i din boendemiljö eller blir störd av något ska du i första hand vända dig till din hyresvärd, bostadsrättsförening eller till den verksamhet som orsakar problemet.

För att beskriva problemet kan du ladda ner blanketten Anmälan om brist i bostadsmiljön via stadens e-tjänster. Du lämnar eller skickar blanketten till din hyresvärd, fastighetsskötare eller någon annan ansvarig. Sedan kan du i de allra flesta fall få hjälp att åtgärda störningen.

Om du inte får svar

Om du efter tre veckor inte har fått något svar om hur eller när störningen ska åtgärdas från den som ansvarig eller den som orsakar problemet, kan du gå vidare med din anmälan till miljöförvaltningen. Men innan dess ska du ha gjort det du kan för att själv rätta till den störning som du upplever i din bostad.

Om det till exempel är buller från grannarnas lägenhet som du störs av, så ska du ha pratat med dem. Om det gäller problem i din lägenhet så har du redan vänt dig till din hyresvärd eller bostadsrättsföreningen utan att få svar. Därefter gör du din anmälan i stadens e-tjänster och legitimerar dig med e-legitimation.

Om ditt ärende handlar om grannosämja, ska du bara ta kontakt med din hyresvärd eller fastighetsägare, eftersom det inte ingår i miljöförvaltningens tillsynsansvar.

Så handlägger vi ditt ärende

När du har skickat in din anmälan handlägger miljöförvaltningen ditt ärende. I vanliga fall går det till såhär:

En handläggare på miljöförvaltningen tar emot din anmälan och informerar hyresvärden eller den som är ansvarig om ärendet.

Hyresvärden eller den som är ansvarig för störningen får tre veckor på sig att utreda anmälan och redovisa för miljöförvaltningen vilka åtgärder som har gjorts.

Om hyresvärdens eller den ansvariges redovisning visar att klagomålet är noga utrett eller åtgärdat, och att det inte finns någon olägenhet för människors hälsa, så avslutas ärendet.

Om hyresvärdens eller den ansvariges redovisning inte är fullständig eller om den som klagar upplever att störningen är kvar, blir den som är ansvarig återigen kontaktad av miljöförvaltningens handläggare för att komplettera utredningen.

Miljöförvaltningen kan också göra ett besök på plats för att bedöma om störningen är en olägenhet eller inte. Om det inte finns någon olägenhet för människors hälsa avslutas ärendet, annars drivs det vidare.

Miljöförvaltningen tar ut en timavgift för handläggningen av ärendet enligt den taxa som fastställts av kommunfullmäktige. Avgiften är 1090 kronor i timmen och ska betalas av den som har ansvar för att åtgärda störningen. I de fall då klagomålet redan från början är uppenbart obefogat tar miljöförvaltningen inte ut någon timavgift .

Under rubrikerna nedan finns mer information om hur du kan hantera olika störningar och problem i din boendemiljö.