Temperatur

Det är viktigt att ha en lagom temperatur i bostaden för att du ska må bra. Folkhälsomyndigheten har riktlinjer för inomhustemperatur som hyresvärden bör följa.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar 20-24 grader inomhus. Temperaturen bör inte vara under 18 grader i luften och under 16 grader på golvet. I en bra inomhusmiljö ska temperaturen inte heller varaktigt överstiga 24 grader. Under sommaren ska temperaturen inte varaktigt överstiga 26 grader.

Kontakta din hyresvärd om du upplever problem med temperaturen i din bostad. Bor du i bostadsrätt pratar du med föreningens styrelse. För att beskriva problemet kan du ladda ner och skicka med blanketten Anmälan om problem med boendemiljön.

Om problemet fortsätter och du efter tre veckor inte har fått någon hjälp, kan du gå vidare med din anmälan till miljöförvaltningen. Du gör din anmälan i stadens e-tjänst och legitimerar dig med e-legitimation. När du skickat in din anmälan handlägger miljöförvaltningen ditt ärende.

Väggarnas isolering, fönstrens storlek och bostadens läge påverkar hur du upplever temperaturen. Om din bostad till exempel har flera ytterväggar eller väggar som angränsar till andra svala utrymmen som exempelvis garage, kan du uppleva det som kallare än vad det är. I dessa fall är det mer rättvist att mäta den så kallade operativa temperaturen, som är ett slags medelvärde.

Drag i hemmet

Det är viktigt med bra isolering. Fönster och dörrar som inte är täta kan orsaka drag i ditt hem. Väggar och tak som har lägre temperatur än luften kan också ge en känsla av drag. Tänk på att inte ställa stora möbler eller hänga tunga gardiner framför elementen. Det hindrar den varma luften från att cirkulera i din lägenhet och du kan uppleva att det blir kallt eller dragigt.

Torr luft

Om man tycker att inomhusluften är torr räcker det ofta med att sänka temperaturen, eftersom varm luft kan kännas torr. Bostadsmiljöer med mycket damm kan också upplevas som torra.