Råd vid översvämning

Här har vi samlat råd om vad du bör göra om du fått översvämning i källaren och vad du kan göra för att förhindra att det kommer in vatten i ditt hus. Om det blir en översvämning så prioriterar staden, och andra aktörer som till exempel NSVA, samhällsviktiga verksamheter som sjukhus och äldreboenden.

Gör så här om du drabbats av översvämning

  • Bryt all elektrisk ström i de översvämmade lokalerna eftersom vattnet kan bli strömförande. Men se till så att eventuell dräneringspump inte stannar.
  • Flytta om möjligt värdefulla eller fuktkänsliga föremål från källaren.
  • Var noga med hygienen om du kommit i kontakt med avloppsvatten, det innehåller bakterier.
  • Du som är villaägare, kontakta ditt försäkringsbolag för skadereglering, avfuktning och besiktning av skadan.
  • Gör en anmälan till Nordvästra Skånes vatten och avlopp, NSVA, så att de får kännedom om översvämningen. Antingen via NSVA:s webbplats eller genom att ringa 010-490 97 00.

Vad gör jag om strömmen går?

Kontrollera om jordfelsbrytare eller någon säkring har löst ut i ditt proppskåp. Om omgivande fastigheter inte heller har el beror det sannolikt på ett större elavbrott. Du kan söka information om avbrottet via hemsidan eller en mobilapp hos ditt elnätsföretag. I Helsingborgs kommun är det för de flesta Öresundskraft via Öresundskrafts webbplats. Om du behöver ytterligare information kan du också kontakta ditt elnätsföretag per telefon.

Vid större avbrott informerar räddningstjänsten, kommunen och elnätsföretagen via Sveriges Radio P4. På krisinformation.se hittar du ytterligare information om vad du kan göra vid omfattande elavbrott.

Vem bär ansvaret vid en översvämning?

Både villaägaren och kommunen är ansvariga för att förhindra källaröversvämningar. Om du som villaägare kräver ersättning av kommunen för skadorna måste du skicka en skriftlig begäran med kravet till NSVA. Bifoga kopior på eventuella fakturor.

Hur ska jag minska risken för översvämning i min källare?

  • Rensa brunnar, lövsilar och hängrännor på din fastighet för att undvika stora vattensamlingar runt huset.
  • Förvara inga värdefulla eller känsliga föremål i källaren.
  • Införskaffa en dränkbar pump för tömning av källaren.
  • Förbered med att ha tunga tättslutande föremål till exempel sandsäckar som kan läggas över golvbrunnar samt toalettstolar i källarplanet.

På NSVA:s webbplats kan du läsa mer om hur du kan förebygga översvämning.

Om Helsingborgs stads klimatanpassning

Vad händer när havsnivån stiger i Helsingborg eller när det inträffar ett större skyfall? Hur påverkar det oss och hur förbereder vi oss för det? Läs om klimatets förändringar och hur Helsingborgs stad arbetar med utmaningarna.

Hittar du inte svar på din fråga eller har en fråga gällande denna sida i övrigt?

Ring Helsingborg kontaktcenter 042-10 50 00.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?