Bullerstörningar

Buller är ljud som uppfattas som störande. Vad som uppfattas som störande kan variera från person till person. Här får du råd om vart du ska vända dig och vad du kan göra om du störs av buller.

Du som bor i lägenhet ska i första hand vända dig till din hyresvärd eller styrelse om du störs av buller i din bostad. Försök att beskriva ljudet, när på dygnet du hör det och varifrån du uppfattar att det kommer. För att beskriva störningen kan du ladda ner och skicka med blanketten Anmälan om brist i bostadsmiljön (pdf 275 kB).

Om du inte blir hjälpt av fastighetsägaren eller styrelsen efter tre veckor kan du kontakta miljöförvaltningen. Du gör din anmälan i stadens e-tjänster och legitimerar dig med e-legitimation. När du skickat in din anmälan handlägger miljöförvaltningen ditt ärende.

Spelar tiden någon roll?

Det spelar ingen roll hur länge bullret har stört dig eller när på dygnet du upplever det. Du kan alltid kontakta den som är ansvarig. Om du inte blir hjälpt kan du efter det kontakta miljöförvaltningen.

Du kan inte få hjälp med en bullerutredning om bullret är tillfälligt och pågår under en begränsad tid. Ett exempel på en tillfällig bullerstörning kan vara en planerad renovering i din bostad.

Hit vänder du dig om bullret kommer från...

Så bedöms buller inne och ute

För buller inomhus rättar Helsingborgs stad sig efter Folkhälsomyndighetens riktvärden. När miljöförvaltningen mäter och bedömer buller inomhus tillämpar vi de riktvärden som finns i Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus (FoHMFS 2014:13)

Buller utomhus från till exempel fläktar, kylanläggningar och liknande bedöms enligt Naturvårdsverkets vägledning om industribuller. Där kan du också läsa mer om buller från till exempel byggarbetsplatser, vägar och järnvägar.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.