Bidrag för bullerskydd

Du som äger en bostadsfastighet kan ansöka om kommunalt bidrag för att dämpa bullret inomhus. Du kan få bidrag om din fastighet ligger längs en gata, där den kartläggning vi gjort visar att det finns problem med trafikbuller.

Du kan ansöka om bidrag för att:

  • byta eller täta fönster i sov- och/eller vardagsrum.
  • byta eller täta fönster som sitter i dörrar i sov- och/eller vardagsrum.
  • byta eller förbättra ventiler i sov- och/eller vardagsrum.

Du kan bara få bidrag för bullerskyddande åtgärder om din fastighet ligger längs en kommunal gata där den kartläggning av trafikbuller vi gjort visar att det finns stora problem med buller på den gatan.

Bidraget är på 1 500 kronor per kvadratmeter (karmyttermått) vid fönsterbyte och 600 kronor per ventil.

Du ansöker om bidraget via en e-tjänst.