Asbest

Asbest är ett samlingsnamn för flera naturliga mineraler som kan finnas i äldre tak, golv och ventilationsanläggningar. Inandning av asbestfiber som frigörs vid hantering kan vara cancerframkallande. Om du misstänker asbest i en byggnad ska du alltid ta kontakt med fastighetsägare eller hyresvärd.

Mineralerna kan finnas i bland annat brandskydd i ventilationsanläggningar och avfallsrum, eternittak, plaster, golvmattor och golvplattor, kakelfog och fix, samt i så kallat ”svartlim” under mattor och golv. Asbestmaterial användes mycket vid husbyggen från 1950-talet och framåt, eftersom det har ljud- och värmeisolerande egenskaper, tål hög temperatur och är motståndskraftigt mot kemikalier.

I Sverige är användning av asbest förbjudet sedan 1982, men det kan fortfarande finnas i äldre byggnader och byggnadsmaterial. Asbest klassas som farligt avfall och kräver en säker hantering.

Asbestfibrer är farliga att andas in

Asbestfibrer som förs med inandningsluften in via luftvägarna till lungorna, kan orsaka flera allvarliga sjukdomar som cancer i andningsorganen. När asbest sitter fast eller är inkapslat i en konstruktion utgör det ingen hälsorisk, men när man river eller bearbetar asbestmaterial så frigörs stora mängder farliga asbestfibrer. De mikroskopiskt små fibrerna kan sväva i luften i flera dygn och är väldigt lätta att andas in.

Ta kontakt med hyresvärd och få hjälp att sanera

Om du som hyresgäst misstänker att det finns asbest där du bor ska du direkt ta kontakt med din hyresvärd eller fastighetsägare. När du ska hantera asbest eller sanera en byggnad på mineralerna rekommenderar vi att du anlitar ett godkänt saneringsföretag.

Se till att företaget har tillstånd från Arbetsmiljöverket för att hantera asbest, och tillstånd från länsstyrelsen för att transportera farligt avfall. Du ska även få ett leveranskvitto av transportören på hur mycket asbestavfall de har transporterat åt dig.

Hantera asbestmaterial mycket försiktigt

Som privatperson får du hantera material från ditt eget hus även om det innehåller asbest. Du ska dock vara medveten om riskerna och veta hur du hanterar materialet på ett hälsosäkert sätt för dig själv och andra i din omgivning. Väljer du att själv hantera ditt asbestmaterial bör du tänka på följande:

  • att alltid hantera asbestmaterial med försiktighet för att inte riskera att andra människors hälsa drabbas.
  • att du skyddar dig själv genom att använda saneringskläder med huva, tätslutande engångshandskar och ordentlig andningsmask.
  • att inte att använda dammsugare för att städa upp fibrerna då dessa kommer spridas nästa gång du startar dammsugaren även om du har bytt påse. Torka hellre med en fuktig trasa.
  • att inte tvätta saneringskläderna i tvättmaskin då fibrerna kommer sätta sig på andra kläder, även om du tvättar dessa separat.
  • att saneringskläderna och skyddsutrustningen alltid ska förvaras utomhus.
  • att inte tvätta eternittak med högtryckstvätt. Ska du montera ner eternitplattor så bör du blötlägga plattorna innan för att minimera dammet. Samla upp det blöta dammet innan det torkar.
  • att material som innehåller asbest ska paketeras i tätslutande förpackningar och hanteras som farligt avfall.

Yrkesmässig hantering kräver tillstånd

Yrkesmässig hantering av asbest regleras i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om asbest, (AFS 2006:1), och gäller för alla verksamheter där det finns risk för exponering av asbesthaltigt damm. Företag som arbetar med asbest eller asbestmaterial ska ha tillstånd från Arbetsmiljöverket. Anställda ska vara väl medvetna om hälsoriskerna när de arbetar med materialet och hantera det på ett säkert sätt.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?