Störande fåglar

Om du bor i hyreshus eller bostadsrätt och har problem med fåglar som stör eller smutsar ner ska du i första hand kontakta din hyresvärd eller styrelsen i din bostadsrättsförening. Kom ihåg att det är förbjudet att själv jaga störande fåglar eller förstöra deras bon för att skrämma bort dem.

Duvor, måsar och kråkfåglar är vanliga i Helsingborg och ibland ställer de till problem med oljud eller avföring i boendemiljön. Om du bor i lägenhet är det din hyresvärd eller din bostadsrättsförening som har ansvar att hjälpa dig och förebygga störningar från fåglar. För att beskriva problemet kan du ladda ner och skicka med blanketten Anmälan om brist i bostadsmiljön. Bor i villa kan du kontakta ett företag om erbjuder rådgivning och olika skydd mot fåglar utan att skada dem.

Kom ihåg att det är förbjudet enligt artskyddsförordningen 2007:845 att själv riva ner bon, skjuta fåglar, förstöra viloplatser eller på annat sätt störa fåglar för att skrämma bort dem.

Det här kan du göra

Innan du ber hyresvärden eller ett företag om hjälp finns det flera saker du själv kan göra för förebygga störningar från fåglar i din bostad.

  • Håll balkonger och uteplatser fria så att fåglarna inte vill bygga bo där.
  • Sätt upp nät kring balkong eller uterum.
  • Rensa hängrännor.
  • Sätt upp ”avståndshållare”, till exempel pianotråd eller tunna nylonlinor som hindrar fåglar från att sätta sig på till exempel balkongräcket. Placera dem cirka två centimeter ovanför den kant där fåglarna brukar sitta. Sätt sedan upp en tråd till cirka två centimeter ovanför den första tråden.
  • Mata inte fåglar på balkongen eller i närheten av huset.

Ta ärendet vidare

Om störningarna fortsätter och du efter tre veckor upplever att du inte får någon hjälp från din hyresvärd, kan du gå vidare med din anmälan till miljöförvaltningen. Du gör din anmälan i stadens e-tjänst och legitimerar dig med e-legitimation. När du skickat in din anmälan handlägger miljöförvaltningen ditt ärende.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?