Anmäla värmepump

Om du tänker installera en värmepump till din bostad som tar värme från berg, jord-, grund- och ytvatten kan detta påverka grundvattnet. Därför måste du göra en anmälan till miljönämnden.

En värmepump som tar värme från luften, det vill säga en luftvärmepump, behöver du inte anmäla. Tänk bara på att kontrollera att den är avsedd för vårt nordiska klimat och att det inte blir bullerstörningar för omgivningen.

Anmäl värmepumpen

De flesta installationer av värmepumpar blir godkända av miljönämnden. Men tänk på att det i miljönämndens beslut finns krav på både hur installationen ska utformas och på hur den ska dokumenteras. Miljöförvaltningen tar ut en avgift per timme för att handlägga ansökningar om värmepumpar. Timavgiften för 2024 är 1258 kronor.

Anmäl installation av värmepump (e-tjänst).

Här är den huvudsakliga informationen som du behöver för att anmäla din värmepump.

  • Uppgifter om värmepumpen: Du behöver ha uppgifter om själva värmepumpen. Bland annat pumpens uteffekt, köldmedium och koldioxidekvivalenter.
  • Uppgifter om köldbärarvätskan: Uppgifterna du behöver är slanglängd, vätskemängd, fullständigt produktnamn på frostskyddsmedlet och en ritning/skiss över kollektorslangens placering på din fastighet.
  • Om du har bergvärme: Har du bergvärme behöver du information om borrhålets djup och hur överskottsvatten tas om hand. Du behöver även veta produktnamnet på återfyllnadsmaterialet och tekniken som används för att fylla igen borrhålet.
  • Avstånd till grannar: Du behöver ta fram avstånden till dina grannars dricksvattenbrunnar och energibrunnar. Dessutom ska du även fylla i om någon av dina grannar har några synpunkter på installationen av din värmepump. Utanför tätbebyggt område gäller det alla grannar inom 100 meter från anläggningen. I ett tätbebyggt område gäller det alla gränsgrannar, även de på andra sidan gatan.
  • Kontaktuppgifter till installatör och borr/grävfirma: Du behöver ha kontaktuppgifter till installatören. Du ska även fylla i kontaktuppgifter till borrfirman eller grävfirman.

Det är du som fastighetsägare som måste se till att din entreprenör följer kraven i beslutet. Därför är det viktigt att du fyller i en kvalitetsförsäkran (e-tjänst) tillsammans som din entreprenör skriver under. Du sparar blanketten som en värdehandling som lämnas över till den nye ägaren om du säljer din fastighet.

Att tänka på innan du installerar en värmepump

Det är viktigt att din anmälan är fullständigt ifylld innan du lämnar in den till miljönämnden och att du lämnar in den i god tid. Är det något som är oklart, kan du få hjälp av Helsingborg kontaktcenter på telefon 042-10 50 00.

När du installerar en bergvärmepump ställer miljönämnden vanligtvis krav på att borrhålet ska fyllas igen på grund av att det finns risk för att vattnet från olika grundvattenmagasin blandas eller att artetiskt vatten (vatten under tryck) kan förekomma på platsen. Att fylla igen borrhål innebär en merkostnad. Se därför till att prata med din entreprenör om detta.

Ta reda på vad som gäller på platsen

Installation av värmepumpar är reglerat på vissa platser där borrningar kan skada olika värden. Om din fastighet finns i eller nära något av områdena nedan bör du kontakta miljöförvaltningen innan du påbörjar en installation.

Du når oss på miljoforvaltningen@helsingborg.se eller via Helsingborg kontaktcenter på telefon 042-10 50 00.

Vattenskyddsområden

Här råder det ofta förbud eller så krävs det tillstånd  för att installera en värmepump. Vid tillståndsplikt får du inte börja gräva, borra eller installera någon del av anläggningen innan du fått miljönämndens beslut. Helsingborg har tre vattenskyddsområden som alla har stränga regler för värmepumpar, kontakta miljöförvaltningen för mer information.

Karta med vattenskyddsområdena (naturvardsverket.se).

Naturskyddade och strandskyddade områden

Du bör alltid kontakta miljöförvaltningen för att få reda på  vilka bestämmelser  som gäller om din fastighet ligger inom ett naturskyddat område, eller om du har planer på att släppa ut överskottsvatten från energibrunnsborrning inom strandskyddat område.

Områden runt verksamheter med stor vattenanvändning

Det kan finnas begränsningar för installation av värmepump om din fastighet ligger nära en verksamhet som använder stora mängder vatten och som har en särskild vattendom för detta, till exempel en vattenfabrik. Kontakta miljöförvaltningen för att få reda på vilka bestämmelser som gäller för din fastighet.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.