Mät radon i din bostad

Radon är en luktfri och osynlig radioaktiv gas. Den kan finnas i inomhusluften utan att du märker det. En person som utsätts för radon under en längre tid har en ökad risk att drabbas av lungcancer. Din fastighetsägare är skyldig att kontrollera radonhalten i din bostad. Bor du i ett småhus är det mycket viktigt att du har gjort en egen radonmätning.


 • Riktvärden för radon

  Luftens radonhalt i din bostad ska inte vara högre än riktvärdet på 200 Bq/m3 (Bequerel per kubikmeter), oavsett när huset är byggt.

  Radonhalten i dricksvatten ska ha en referensnivå på 100 Bequerel per liter för att räknas som tjänligt, men med anmärkning. I så fall är vattnet inte hälsofarligt att dricka, men det kan bli det om radonhalten ökar ytterligare.

  Är radonhalten däremot på 1000 Bequerel per liter, bedöms vattnet som otjänligt och hälsofarligt. Om radonhalten efter mätning ligger över dessa nivåer bör du direkt se till att få ner halten till så lågt som det är möjligt och rimligt.

  Radonkällor i bostäder

  Byggnadsmaterial

  Det vanligaste byggnadsmaterialet som avger radon är lätt blåbetong. Alla stenbaserade byggnadsmaterial kan avge radon. Blåbetong avger relativt stora mängder jämfört med andra material. Hus byggda mellan åren 1929 och 1975 kan innehålla blåbetong i väggar och bjälklag, vilket kan vara en riskfaktor.

  Vatten

  Om du har egen brunn kan det finnas radon i vattnet som kommer från berggrunden och jordlagren. Därför bör bergborrade brunnar kontrolleras för radon. Radon i vatten är i sig en relativt liten hälsorisk, men risken ökar när radon avges från vattnet till inomhusluften som vi andas in.

  Mark

  Alla bostäder som har direktkontakt med marken riskerar att få in radon i huset, eftersom radon kan finnas i jordluften. Är bostadens grund otät kan luft från marken sugas in i huset. Då kommer radon in i inomhusmiljön och kan bli en hälsorisk.

  Möjliga åtgärder mot radon

  Vad du eller din fastighetsägare ska göra åt ett problem med radon, beror på varifrån radonet kommer och hur byggnaden är konstruerad:

  • Om de höga radonhalter beror på byggnadsmaterialet gäller det att ha en god luftgenomströmning i bostaden. Gärna med mekanisk ventilation som byter ut luften kontinuerligt.
  • Om radonet kommer från marken kan grunden behöva tätas så luften från jorden inte kommer in i huset. En installation av radonsug eller radonbrunn kan också vara alternativ eftersom det suger bort radonet under marken och leder bort det från bostaden.
  • Om radon finns i dricksvattnet kan vattnet luftas eller filtreras genom ett kolfilter.

  Åtgärderna i listan ovan är inte heltäckande. Oavsett hur problemet ser ut bör du alltid ta kontakt med en ackrediterad firma för att få rådgivning och förslag på anpassade åtgärder.

  Vanliga frågor om radon

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.