Radon

Att mäta är det enda sättet att få reda på om din bostad innehåller radon. Om du vet att ditt hus har eller har haft förhöjd radonhalt bör du göra mätningar vart femte år.

Mätningen bör pågå i två månader någon gång mellan den 1 oktober och den 30 april. Radonhalten varierar nämligen ganska kraftigt både under dygnet och med årstiderna. Variationerna beror bland annat på temperatur- och vindförhållanden, hur ventilationssystemet fungerar och hur ofta du vädrar.

Ta hjälp om du vill mäta din bostad

Kontakta ett laboratorium som är ackrediterat om du vill mäta radon i din bostad. Detta är viktigt för att säkra att mätutrustningen och mätlaboratoriet lämnar korrekt resultat. Läs mer om att mäta radon på Strålsäkerhetsmyndighetens webbplats.

Radonmätningar i Helsingborg

Miljöförvaltningen samlar alla uppgifter från radonmätningar i Helsingborg i ett register. Där går det att se i vilka hus och på vilka adresser radon har uppmätts. Uppgifterna är offentliga och kan vara intressanta om du ska köpa eller bygga ett hus.

Om du vill veta om det har gjorts någon mätning på en viss adress eller fastighet i Helsingborg, vänd dig till Helsingborg kontaktcenter, telefon 042-10 50 00.