Radon

Att mäta är det enda sättet att få reda på om din bostad innehåller radon. Om du vet att ditt hus har eller har haft förhöjd radonhalt bör du göra mätningar vart femte år.

Mätningen bör pågå i två månader någon gång mellan den 1 oktober och den 30 april. Radonhalten varierar nämligen ganska kraftigt både under dygnet och med årstiderna. Variationerna beror bland annat på temperatur- och vindförhållanden, hur ventilationssystemet fungerar och hur ofta du vädrar.

Kontakta ett laboratorium som är ackrediterat om du vill mäta radon i din bostad. Detta är viktigt för att säkra att mätutrustningen och mätlaboratoriet lämnar korrekt resultat. Läs mer på Läs mer på Strålsäkerhetsmyndighetens webbplats om att mäta radon.