Radonmätningar i Helsingborg

I Helsingborg har bostäder överlag låga radonhalter. Men det är ändå viktigt att mäta radon i alla småhus. I äldre hus är risken för radonproblem större och i området Pålstorp krävs särskild uppmärksamhet på markradon.

Helsingborgs berggrund består främst av bergarter som inte avger radon. Dessutom finns här ofta täta (leriga) skikt i marken som hindrar att radonet transporteras till markytan. Därför är marken i Helsingborg klassad som lågriskområde för radon och medelvärdet för radon i bostäder är lågt.

Det har inte gjorts någon detaljerad markradonkartering i Helsingborg. Men resultaten från cirka 2 500 adresser där det har gjorts mätningar ger en bild av att markradon finns i mindre omfattning i Helsingborg. SGU (Sveriges Geologiska Undersökning) har tagit fram en kartvisare för gammastrålning från uran i Sverige. Kartan visar att det kan finnas mindre områden i Helsingborg med radonavgivande istidsavsättningar, men i övrigt stöds bilden av Helsingborg som ett lågriskområde.

Ju äldre hus, desto större radonrisk

I bostadsområdet Pålstorp där det finns lättgenomsläpplig sandmark med ursprung i isälvar, förekommer det markradon. I övriga delar av Helsingborg är bilden inte lika entydigt, utan där blandas radon från blåbetong med olika tillskott från marken, vilket gör att man inte kan se något tydligt mönster.

Äldre hus kan ha sprickor i bottenplattan eller källaren. Det innebär att risken för radon ökar med husets ålder. En annan potentiell risk är att man kan ha använt radonavgivande grus, sand eller krossmassor när huset byggdes vilket kan ge markradonliknande problem. Därför bör radon mätas i alla småhus.

Blåbetong i Helsingborg

Helsingborg har cirka 8 000 småhus som är byggda under den tid då blåbetong användes (1929 till 1980). Blåbetong som avger höga halter radon är sällsynt i Helsingborg men det finns några områden från 1950- och 60-talet med stenhus där blåbetong har använts i mer än i andra områden. Blåbetong i huset ger dock inte alltid höga radongashalter. Därför kan man bara göra en bedömning efter att man har gjort mätning. Radonmätningen visar om det finns radon i en bostad, oavsett om det kommer från blåbetong eller från marken.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Mejla

Få svar inom 24 timmar
kontaktcenter@helsingborg.se.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.