Rök och eldning

Om du blir störd av att någon annan eldar, ska du börja med att ta kontakt med den personen. Om du inte blir lyssnad på och upplever att störningen fortsätter kan du ärendet vidare till miljöförvaltningen.

När du tar kontakt med den som stör dig med sin eldning kan du hänvisa till de föreskrifter som gäller för eldning i Helsingborgs stad och de råd som finns om kaminer och eldstäder.

Ta ärendet vidare

Om du efter tre veckor inte har fått något besked om vad den ansvarige ska göra åt störningen och upplever att den blivit långvarig, kan du gå vidare med en anmälan till miljöförvaltningen.

Du tar kontakt med miljöförvaltningen via Helsingborgs stads Kontaktcenter eller via miljoforvaltningen@helsingborg.se. I anmälan bör du redovisa:

  • varifrån störningen kommer
  • var någonstans du är störd
  • dina kontakter med den som eldar
  • typ av störning (rök, lukt, sot)
  • under vilka tidpunkter som störningen brukar pågå.

När du skickat in din anmälan handlägger miljöförvaltningen ditt ärende. Kom ihåg att de uppgifter som du då lämnar in (inklusive e-postadress) blir en allmän handling, vilket betyder att de kan bli offentliga om någon begär att få ut dem. Om du vill vara anonym har miljöförvaltningen svårt att driva ärendet.

Om du inte vet vem som eldar

Om det eldas på många håll i ditt bostadsområde och du därför har svårt att säga varifrån störningen kommer, kan du kontakta Helsingborgs stads kontaktcenter. Om det sedan kommer in flera klagomål från ett och samma område gör miljöförvaltningen en bedömning av situationen.