Råttor i stadsmiljön

Helsingborgs stad samarbetar med fastighetsägare och skadedjursbekämpare för att begränsa råttornas framfart. Men det finns även en hel del som du själv kan göra för att slippa att få in råttor i din bostad eller i närheten av den.

Råttproblemen i de större städerna ökar och det beror till största delen på oss människor. Vårt moderna samhälle är helt enkelt byggt för att råttor ska trivas och hitta föda i avloppssystem, parker, soptippar, källsorteringar och komposter. Och där råttorna trivs förökar de sig.

Här får du information om vad du kan göra för att slippa få in råttor i ditt hem. Du kan också ladda ner och skriva ut informationen i foldern Råttor i stadsmiljön – och hur du kan göra för att slippa dem (pdf, 2 MB).

Så kan du hålla råttorna borta

Utomhus

Råttor är skygga, smarta och misstänksamma vanedjur som gärna följer samma stråk, till exempel utmed husväggar, under buskar och i högt gräs. Genom att försämra deras förutsättningar att röra sig skyddat, minskar risken för att de ska ta sig fram till huset.

  • Undvik hög växtlighet nära och intill fasaden. Råttor är duktiga klättrare.
  • Mata helst inte fåglar och plocka upp eventuell fallfrukt.
  • Placera komposten en ordentlig bit från huset och släng aldrig matavfall i en öppen kompost.
  • Täta hål och möjliga gångar.

Är du osäker på om det är en råtta? Kolla spåren genom att strö ut mjöl tunt på till exempel ett kartongflak från öl eller läsk. Ställ det där du tror att råttan går. Råttan har fyra tår fram och fem betydligt större på baktassarna. Märken från svansen brukar också synas.

Inomhus

  • Håll rent och lämna inget ätbart framme.
  • Mat och fett i avloppet lockar till sig råttor. Torka istället av stekpannor och dylikt med hushållspapper innan du diskar.
  • Ha ordentliga galler på golvbrunnar.
  • Täta hål och möjliga gångar.

Om råttorna har hittat in

Om du upptäcker att du har råttor i din bostad eller verksamhetslokal är det viktigt att starta skadedjursbekämpning så snabbt som möjligt. Ta i första hand kontakt med din fastighetsägare eller hyresvärd för att få råd om hur bekämpningen ska göras.

Du kan också kontakta ditt försäkringsbolag för se om det redan finns ett avtal med ett företag som arbetar med skadedjursbekämpning, som du kan vända dig till. Mekanisk bekämpning är att föredra eftersom gift kan orsaka stora problem med svår stank om råttan dör inne i väggar och under golv.

Vem ska du kontakta...

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?