Ödåkra, Fleninge, Allerum och Hjälmshult

Samhällena Ödåkra, Fleninge, Allerum och Hjälmshult ligger i den norra delen av Helsingborgs kommun och har tillsammans cirka 6 000 invånare. Ödåkra är klart störst av de fyra samhällena, men även i de andra har det byggts bostäder de senaste åren.

Ödåkra började växa på 1880-talet när det byggdes järnväg mellan Helsingborg och Kattarp.

Vid mitten av 1960-talet växte Ödåkra kraftigt med flera villaområden. Samtidigt byggdes ett nytt centrum med bland annat bibliotek och livsmedelsaffär.

På 1970-talet etablerades Väla köpcentrum strax utanför Ödåkra. Samtidigt påbörjades bostadsområdet Björka mellan Väla och Ödåkra. De båda bostadsområdena har nu helt vuxit ihop.

Tack vara läget vid järnvägen har Ödåkraborna mycket bra kommunikationer både söderut mot Helsingborg och Malmö och norrut mot Ängelholm.

Svensgårdsskolan och Gläntanskolan ligger både i Ödåkra, liksom vårdboendet Tuvehagen.

Fleninge

Fleninge är en mycket gammal by som länge dominerades av två stora byggnader: kyrkan från 1100-talet och gästgivargården från början av 1800-talet. Under 1980-talet byggdes villor vid kyrkan.

Fleninge har goda bussförbindelser med Både Helsingborg och Ängelholm.

Allerum

Allerum är en gammal kyrkby som sedan 1970-talet byggts ut med främst villor. Den äldsta bebyggelsen ligger vid kyrkan, som byggdes på 1100-talet.

Hjälmshult

Hjälmshult ligger några kilometer norr om Allerum, längs den gamla Kullavägen som ledde från Helsingborg ut mot Kullahalvön. Den äldsta bebyggelsen ligger längs vägen men på 1970-talet byggdes ett villaområde i den nordöstra delen av Hjälmshult. Strax väster om samhället ligger Hjälmshults kungsgård från 1700-talet.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?