Västra Berga

Bostadsområdet Västra Berga började byggas i mitten av 1960-talet. Området är typiskt för sin tid med stora grönytor mellan husen.

Bebyggelsen på Västra Berga i nordöstra delen av Helsingborg består till övervägande delen av bostadsrätter i hus med två eller tre våningar. Här bor ungefär 1 700 personer.

Västra Berga gränsar till flera koloniområden och till järnvägsstationen Maria är det bara några hundra meter.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?