Raus Vång, Raus Södra

På sluttningarna öster om Råå, ungefär sex kilometer från Helsingborgs centrum, ligger Raus med utsikt över Öresund och ön Ven. De båda bostadsområdena Raus södra och Raus vång är har tillsammans cirka 1 700 invånare.  

Raus södra består till största delen av radhus och ett något nyare villaområde längst i söder. Väster om detta ligger Raus vång som byggdes under början av 2000-talet. Området består mest av radhus men har också ett antal villor och några punkthus.

En bit söder om Rausvägen ligger Raus kyrka intill naturreservatet Rååns dalgång.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?