Wilson Park, Husensjö och Sofieberg

Wilson Park, Husensjö och Sofieberg är tre bostadsområden från första halvan av 1900-talet med framför allt villor. Här bor drygt 5 000 personer.

Wilson Park

Namnet Wilson Park kommer från Anders Wilson, en byggmästare som i slutet av 1800-talet köpte ett landområde av Helsingborgs stad. Syftet var att anlägga en villastad för helsingborgare med en hel del pengar. Men försäljningen gick trögt och marken styckades i mindre tomter som såldes till framför allt hantverkare och yrkesarbetare. Många hus byggdes av ägarna själva, ofta utan ritningar.

Under första halvan av 1900-talet byggdes det flera villor på Wilson Park, men också en del hyreshus.

Husensjö

Ursprunget till Husensjö är åtta små hus vid Husensjövägens norra sida. De byggdes vid slutet av 1800-talet, och strax därefter byggdes ytterligare ett 15-tal villor i området. Men det var först efter första världskriget som byggandet kom igång på allvar.

Sofieberg

Sofieberg var från början ett sommarnöje och ett jordbruk som tillhörde en handlare med namnet C E Hedström. På 1950-talet köpte Helsingborgs stad en del av marken och snart togs det första spadtaget till villaområdet Sofieberg som var fullt utbyggt 1962.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?