Rydebäck

Rydebäck ligger vid kusten en halv mil söder om Helsingborg och har ungefär 6 000 invånare. Bebyggelsen består till största delen av villor.

Ursprunget till Rydebäck är en gård med ett tegelbruk som grundades på 1600-talet av den danske kungen Christian IV. Teglet användes som byggnadsmaterial till alla de slott som byggdes i Skåne vid den tiden.

Utbyggnaden av samhället startade på 1960-talet och idag är Rydebäck ett av landets största villaområden.

Rydebäck har utmärkta kommunikationer, både via väg och järnväg,  norrut med Helsingborg och Ängelholm och söderut med Landskrona och Malmö.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?