Laröd, Hittarp, Domsten

Laröd, Hittarp och Domsten är tre samhällen längs kusten ungefär en halv mil norr om Helsingborg.

De flesta bostäderna i Laröd, Hittarp och Domsten är villor men det finns även bostadsrätter och hyresrätter. De senaste åren har det skett en ganska stor utbyggnad på området Laröd Östra mellan de äldre delarna av Laröd och väg 111 mellan Helsingborg och Höganäs.

Ungefär 5 000 personer bor i Laröd, Hittarp och Domsten. Bussförbindelserna till både Helsingborg och Höganäs är utmärkta.

Laröd

Laröd präglas av villor från 1950-talet och framåt, men i Laröd Östra finns också flerfamiljshus.

Laröd var länge en liten bondby men i början av 1900-talet skaffade en del förmögna helsingborgare stora tomter på landborgskanten. (Landborgen kallas den höga landrygg som vid Helsingborg stäcker sig längs Öresund. På flera platser sluttar landborgen brant mot kusten.)

Laröds skola och Holstagårdsskolan ligger båda i Laröd.

Hittarp

Hittarp har sitt ursprung i ett fiskeläge, och långt in på 1800-talet bestod orten bara av några få hus vars invånare försörjde sig på fiske och vad de kunde odla på sina små markbitar. I början av 1900-talet byggdes sommarstugor och pensionat i Hittarp, men nu är de flesta av dem ombyggda till permanenta bostäder.

Domsten

I Domsten finns många välbevarade korsvirkeshus men också nyare hus längs den gamla bygatan. Även Domsten var en populär ort för de stadsbor som en bit in på 1900-talet sökte frisk luft på somrarna. Sommarstugor började byggas och söder om samhället etablerades Helsingborgs campingklubb med de riksbekanta masonithusen som monteras upp på våren och tas ner när sommaren är slut.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.