Påarp

Påarp har en lång historia. Men samhällets verkliga uppsving kom på 1960-talet och numera pendlar många till arbete och studier, mycket tack vare järnvägen. 

Före enskiftet i början av 1800-talet bestod hela Påarp av fyra gårdar och ett torp. Bondbyn brann ner i april 1815, därefter skiftades byn och de båda gårdarna Stengården och Olsgård placerades där Påarps samhälle nu finns.

Järnväg och grönsaksodlingar

År 1875 blev Påarp en av stationerna längs den nya nyöppnade järnvägen mellan Helsingborg och Hässleholm. Runt stationen växte det upp ett samhälle med så småningom både bageri, mejeri, bryggeri och livsmedelsbutik.

Järnvägen innebar en större marknad för det som odlades kring Påarp, och 1906 grundades en handelsträdgård invid järnvägen.

Vid mitten av 1930-talet blev grönsaksodlingen en viktig näringsgren i Påarpstrakten. Här fanns bland annat Sveriges största jordgubbsodling.

Expansion på 1960-talet

Det verkliga uppsvinget för Påarp kom i början av 1960-talet då bostadsområdet kring Lokvägen började byggas. Under 15 år byggdes drygt 200 villor. Nu bor drygt 3 000 personer i Påarp.

Efter att ha varit utan järnvägsförbindelse under nästan 20 år öppnades Påarps pågatågsstation 1991. Påarp har därmed järnvägsförbindelse med både Helsingborg och österut mot Bjuv, Åstorp och Hässleholm.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?