Hasslarps dammar

Dammarna vid det gamla nedlagda sockerbruket intill Hasslarpsån i Hasslarp myllrar av liv.

Här kan du få se många häckande och rastande vadarfåglar. Flera av dem är sällsynta fåglar som skärfläcka, smådopping och gråhakedopping. Här har totalt 80 procent av Sveriges 250 fågelarter observerats genom åren.

I delar av området betar får och kor. Du kan studera det rika fågellivet från utsiktsplatser, promenera i omgivningarna eller ta skydd vid backstugan.

Karta

Det markerade området i kartan nedan ger en ungefärlig riktlinje till var området finns.

broken_image