Vegeåns utlopp

Utvälinge är Helsingborgs nordligaste utpost. Här kan du ta en avkopplande promenad mellan prasslande vassruggar längs Vegeåns slingrande utlopp i Skälderviken. Vegeåns utlopp är ett naturreservat.

Mellan 15 juni och 30 september kan du besöka Sandön genom en cirka 300 meter lång gångbro. Innan bryggan är på plats på försommaren ska du inte vara på ön alls, eftersom det är en plats där många fågelarter häckar. Alla häckande fåglar på ön lägger sina bon direkt på marken, vilket gör dem extra lättstörda.

Fram till 15 juli är du välkommen att skåda det rika fågellivet och kanske även upptäcka säl på öns mittersta del. På Sandöns östra och västra del, med omgivande vattenområden, råder däremot beträdnadsförbud 1 april – 15 juli. Andra tider kan du njuta av naturreservatet på hela ön.

Inom området finns en toalett som du kan använda.

Karta

Det markerade området i kartan nedan ger en ungefärlig riktlinje till var området finns.