Rosendal

Rosendals kulturlandskap finner du strax nordväst om Mörarps samhälle. För att ta dig dit passerar du genom långa alléer och förbi några olika dammar.

Här kan du se ett välbevarat renässansslott från 1600-talet med tinnar och torn. Det kringgärdar en borggård som är omgiven av breda vallgravar. Nordost om slottet finner du det så kallade Billehuset med halmtak och korsvirkesgavlar. Det ska ha byggts redan på 1500- talet och sägs ha tjänat som både bostadshus och spannmålsmagasin.

Intill slottet finns en ekhage med gammal ek och avenbok. Sådana miljöer har stora naturvärden eftersom eken är det trädslag som knyter flest andra arter till sig. Ihåliga ekar kan vara bostad för till exempel fladdermöss, ugglor, hackspettar och skogsduvor. Här trivs också skogsmårdar, ekoxar och läderbaggar. Många olika mossor och lavar förekommer också i området. Floran är rik med vitsippor och vårlök.

Karta

Det markerade området i kartan nedan ger en ungefärlig riktlinje till var området finns.

Vi behöver ditt godkännande för att ta dig vidare

Den här delen av hemsidan visar innehåll från ArcGIS. Genom att fortsätta godkänner du GDPR och Sekretesspolicyn.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?