Ödåkra sjö

Väster om Ödåkra finns ett nyskapat naturområde, Ödåkra sjö. Här anlade vi den hundrade återskapade våtmarken år 2019. Därefter har vi gjort en hel del för att förbättra för både friluftsliv och områdets biologiska mångfald.

Här finns stigar, planteringar och ängar. Kanske ser du en och annan ko i närheten? Under sommarhalvåret betar kor i de inhägnade betesmarkerna. I områdets utkant finns nyplanterade lövträd som växer upp till ny skog och kring våtmarken finns en slinga du kan ta dig runt på. Passa gärna på att lyssna på fågelsången och beundra utsikten från väderskyddet med bord och bänkar.

Upplev tre naturreservat i närheten

Ödåkra sjö ligger mellan de tre naturreservaten Duvestubbe, Småryd och Väla skog. Närheten mellan naturområdena gör att besökare lätt kan röra sig mellan dem. De nya stigarna runt Ödåkra sjö hänger ihop med Duvestubbes stigar och den nya passagen under järnvägsspåren vid Bokgatan. För att komma till naturreservatet Småryd går det bra att promenera söderut på gräset mellan åkern och bäcken.

Återbruk för biologisk mångfald

Har du lagt märke till att det ligger högar med sand på några platser i området? Den kommer från lekplatser i staden där sanden har behövt bytas ut. Här återanvänds den inom naturvården för att bli bostäder åt våra minsta invånare – insekterna.

I området finns även stockar och ris utlagt på flera platser. De stora stockarna kommer från träd som fälldes i Ödåkra, när järnvägen skulle byggas ut. I samarbete med Trafikverket tog staden emot trädstammarna här i området där de nu gör stor naturvårdsnytta – och samtidigt kan de fungera som sittplatser för alla som kan och vill.

Från utbyggnaden av järnvägen kommer också många av de stora stenarna och paddhotellet som fått en egen skylt utmed stigen vid parkeringsplatsen. Paddhotellet är tänkt att fungera som en övervintringsplats för paddor och andra djur som behöver denna typ av miljö.

Skyltar i området för dig som vill veta mer

I området Ödåkra sjö hittar du skyltar som berättar om platsen, dess betydelse för djur och natur och en hel del kul kuriosa. Du kan också ta del av skyltarna här:

Karta

Karta över naturområdet Ödåkra sjö, med information om vad som kan upplevas var.

Ödåkra sjö ligger väster om Ödåkra. Kommer du med bil finns en liten parkering vid Bokgatan. Här ser du var området ligger. Om du zoomar ut i kartan upptäcker du även och Helsingborgs övriga naturområden.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.