Camping i naturen

Vill du campa ger dig Allemansrätten rätt att tälta något enstaka dygn i naturen. Men det finns platser i Helsingborg där camping inte är tillåten.

Det här gäller enligt allemansrätten

Du får tälta något enstaka dygn i naturen, men tänk på att inte störa markägaren eller skada naturen. På Naturvårdsverkets webbplats finns mer information om att tälta i naturen.

Det här gäller i Helsingborg

Du får inte campa på offentliga platser, som till exempel parker, parkeringsplatser, badplatser, torg, begravningsplatser och kyrkogårdar. Det är heller inte tillåtet att campa i Pålsjö skog eller Bruces skog.

Reglerna för vad som gäller i Helsingborg finns i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Helsingborgs stad, paragraf 15 a (pdf 3 MB).

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?