Bruces skog

Bruces skog är ett naturreservat lika stort som 350 fotbollsplaner. Här kan du uppleva gammal ekskog och enefälad, bäckar och våtmarker.

I Bruces skog kan du följa skogsstigar och anpassade sträckor för dig med rörelsenedsättning eller barnvagn. Du kan jogga utefter motionsslingor av olika längd, eller cykla längs en 5,5 kilometer lång cykelled.

I de två hundhägnen kan du träna eller rasta din hund utan koppel, även de delar av året då det råder kopplingstvång. Du kan också ta en ridtur längs en åtta kilometer lång ridstig.

På flera ställen finns vindskydd och grillplatser och det finns en toalett vid den östra parkeringen.

I Bruces skog finns även två naturpunkter där kan du läsa om växt- och djurlivet eller kolla in fåglar från fågeltornet. På första planet i fågeltornet finns ett periskop, som gör det möjligt för dig som till exempel är rullstolsburen att se lika bra som den som går en trappa upp i tornet. Här kan du läsa mer om Helsingborgs naturpunkter.

Karta

Det markerade området i kartan nedan ger en ungefärlig riktlinje till var området finns.